Geen gezamenlijk plan ECO-ESCOSS voor windpark

In het afgelopen voorjaar vatten energiecoöperaties ECO en ESCOSS het plan op om samen het gemeentelijk deel voor het windpark te ontwikkelen en te gaan exploiteren en om per 1 oktober aanstaande het plan daarvoor bij de gemeente Oss in te dienen.

Met dit oogmerk zijn er in de periode mei tot en met vorige week regelmatige en intensieve overleggen en gedachtenuitwisselingen tussen afvaardigingen van beide coöperaties geweest. Daarbij bleken enkele diepgaande meningsverschillen. Er is tot het uiterste gezocht om tot overeenstemming te komen maar die bleek er uiteindelijk niet te zijn. Dit leidde er eind vorige week toe dat de onderlinge samenwerking opgezegd is en dat er dus niet een gezamenlijk plan aan de gemeente aangeboden kan worden.

Het college van B&W is inmiddels op de hoogte gebracht van deze negatieve ontwikkeling.

Beide coöperaties werken vanuit hun drive om Oss in de toekomst energieneutraal te maken. Daarbinnen heeft elke coöperatie zijn eigen uitgangspunten en wijze van benadering. En die zijn met overtuiging ingebracht in het overleg. Voor ECO is belangrijk dat de opbrengst vloeit in een duurzaamheidsfonds voor de hele Osse samenleving en dat omwonenden en overige burgers ruime mogelijkheid krijgen financieel te participeren in de turbines. Alsmede de inspraak van de coöperatie en de eerder gemaakte afspraken over financiële risico’s voor de coöperatie.

Ondanks deze teleurstellende ontwikkeling blijft ECO werken aan voorlichting over energiebesparing en aan projecten voor collectieve opwek van duurzame energie.