Belangrijke stappen naar realisatie windpark

Op de weg naar realisatie van windpark Elzenburg – de Geer zijn in de afgelopen maanden belangrijke vorderingen gemaakt. De subsidieverstrekking is rond en tussen betrokken partijen is er overeenstemming bereikt over een aantal voorwaarden en op gebied van onderlinge samenwerking. Op vrijdag 31 januari worden daartoe in het gemeentehuis een drietal overeenkomsten getekend.

Energiecoöperatie Oss (ECO) tekent met Stichting Escoss een Samenwerkingsovereenkomst. Daarin spreken we af hoe we met de Osse inwoners ervoor gaan zorgen dat de Osse gemeenschap twee windmolens (Deelpark gemeente) mogelijk gaat maken. En dat zowel Osse inwoners als bedrijven in de toekomst profijt hebben van de windmolens door te delen in het rendement. De twee windmolens gaan zonder winstoogmerk geëxploiteerd worden door exploitatiemaatschappij De Wachtmeesters BV. De winst vloeit in een lokaal Duurzaamheidsfonds. Dit fonds steunt financieel toekomstige duurzame initiatieven in de gemeente Oss. ECO krijgt een toezichthoudende rol in dit fonds.
Zowel voor burgers als voor bedrijven komen obligaties met ieder een totaalbedrag van 0,85 miljoen euro beschikbaar. Een kleine helft van het burgerdeel is in eerste instantie gereserveerd voor leden van ECO. Bestaande en nieuwe ECO-leden hebben zo voorrang bij de toewijzing van obligaties.

Wat gebeurt er verder vrijdagmiddag?

Er wordt een toelichting gegeven over de inhoud en de manier waarop De Wachtmeesters BV in 2020 de obligaties gaat uitgeven en hoe inwoners van Oss zich daarvoor kunnen inschrijven.
ESCOSS zal de stand van zaken geven met betrekking tot de ontwikkelingen in het Windpark.
Wethouder Johan v.d. Schoot zal een toelichting geven op de Opstalovereenkomst en de Participatieovereenkomst die gemeente Oss en ESCOSS aansluitend gaan ondertekenen.
Verder wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken over het Duurzaamheidsfonds.
Tenslotte wordt de website dewachtmeesters.nl gelanceerd.
Als u geïnteresseerd bent, houd dan vooral bovengenoemde website in de gaten voor ontwikkelingen van het project en voor de start van de inschrijvingstermijn. Dat zal zijn op of omstreeks 1 april aanstaande.

ECO-leden hebben dus bij start van de inschrijving voorrang bij de toewijzing van obligaties. Wilt u nu al lid worden van ECO? Kies dan in het menu naast deze tekst: ‘Lid worden ?’

Meer weten?
Hebt u nu al vragen over genoemde activiteit of over de energiecoöperatie in het algemeen? Stel ze, bij voorkeur per mail ([email protected] )of anders telefonisch (06 49363429).