Over Energiecoöperatie Oss

Lokale energiecoöperatie: in het kort

Met een energiecoöperatie gaan we in de gemeente Oss op lokaal niveau aan de slag met energiebesparing en de opwekking van duurzame energie!

Samenvattend: met een groep inwoners van onze gemeente vormen we zelf een coöperatie. Deze coöperatie verzorgt acties voor haar leden. Dit kan zijn op het gebied van energiebesparing, zoals gezamenlijke inkoop van isolatiematerialen of besparingstips. Of acties op het gebied van de opwekking van duurzame energie, bijvoorbeeld het beheer van een zonnepanelenpark. Mogelijk kan de coöperatie zelfs de gezamenlijke inkoop van groene energie verzorgen. Door de gezamenlijke inkoop zijn er schaalvoordelen te behalen en wordt energie goedkoper! Hiermee wordt dus úw toekomstige energierekening verlaagd. Wie wil dat niet? Bovendien kunt u op lokaal niveau (steeds meer) zelfstandig in uw energievraag voorzien! Samen met anderen uit uw omgeving.

Veelgestelde vragen

Als ondernemer kunt u niet (aspirant) lid worden van de energiecoöperatie. Wel kan iedere particulier lid worden. Dat geldt ook voor personen met een onderneming. Ook zij kunnen in privé lid worden van de Energiecoöperatie Oss.
Vanuit uw bedrijf kunt u de energiecoöperatie Oss ondersteunen als sponsor. Dit kan zowel financieel, maar ook via andere wegen (zoals ondersteuning met uw diensten). We willen mogelijk wel enkele van onze projecten richten op ondernemers. Daarnaast verzorgen we nieuws speciaal voor ondernemers (link).

Natuurlijk willen de vrijwilligers zuiver en onafhankelijk te werk gaan. Er is daarom een voorlopige ethiek code vastgesteld. Deze is gebaseerd op voorbeelden van andere energiecoöperaties. Alle vrijwilligers moeten naar deze ethiek code handelen. Toekomstige bestuur- of werkgroepleden worden ook gevraagd deze code te onderschrijven. Mogelijk wordt deze ethiek code later herzien of worden de uitgangspunten ervan geïntegreerd in de statuten van de energiecoöperatie.
Op verzoek wordt u een exemplaar van de ethiek code toegezonden..

Jazeker! Wij zijn daarvoor nog op zoek naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Zowel voor in het bestuur als in enkele werkgroepen. Interesse? Neem contact met ons op.

Als lid van Energiecoöperatie Oss draagt u bij aan de ontwikkeling van duurzame energieprojecten in de gemeente Oss.

Het lidmaatschap geeft u de mogelijkheid te participeren in projecten van Energiecoöperatie Oss. Daarnaast heeft u als lid stemrecht in de algemene ledenvergadering, die minstens eenmaal per jaar door het bestuur wordt georganiseerd.

Het lidmaatschap kost € 20 per kalenderjaar.

Er zijn meerdere redenen om lid te worden van deenergiecoöperatie. Om uw energierekening te verlagen. Om duurzaam om te gaan met energie. Om de lokale economie te steunen. Of om meer betrokken te zijn bij een sociale en leefbare omgeving. U merkt het al: redenen genoeg om vooral mee te doen.

Energiecoöperatie Oss is net opgericht en werkt aan verschillende projecten op het gebied van verminderen van het bestaande energieverbruik, het inkopen van groene energie en het opwekken van lokale duurzame energie. De vrijwilligers zijn verschillende projecten hiervoor aanhet opzetten. Deze moeten aansluiten bij de wensen en mogelijkheden in de gemeente Oss. Uw inbreng is hiervoor welkom!

Jazeker! Energiecoöperatie Oss is voor alle inwoners (en ondernemers) van de gemeente Oss. Zowel huurders als woningeigenaren dus. Voor beide groepen willen we ook energie bespaaracties en inkoopvoordelen ontwikkelen. Heeft u speciale wensen? Geef het ons vooral door, wij houden hier graag rekening mee!

Voordelen leden

Het doel van de lokale energiecoöperatie is om iets aan het nijpende energievraagstuk te doen en in te zetten op duurzame energie. Hoe dan? De coöperatie probeert zo veel mogelijk lokale leden te krijgen. Voor deze leden zet de coöperatie zich in. Zodat de leden energie en daarmee kosten gaan besparen. Maar ook door steeds meer mogelijkheden te creëren voor het lokaal opwekken van duurzame energie.

Duidelijk is in ieder geval dat wat we doen past bij de lokale wensen en mogelijkheden. Uw inbreng hiervoor is welkom!

Met haar werkzaamheden wil de nog op te richten lokale energiecoöperatie Oss het gebruik van energie verlagen en lokaal duurzame energie opwekken. Dit stimuleert de lokale economie en bedrijvigheid en genereert nieuwe werkgelegenheid. Dat is nog niet alles: door samen te werken wordt de sociale verbondenheid tussen leden bevordert. En dat allemaal terwijl u als lid een goedkopere energierekening kunt krijgen!

De coöperatievorm

Een coöperatie is een soort van vereniging. In coöperatievorm werk je samen om zo sterker te zijn. Door je gezamenlijk in een coöperatie te verenigen, vergroot je immers de lokale mogelijkheden en kun je schaalvoordelen behalen. Samen bereik je meer én samen is het ook nog eens leuker!

Van de coöperatie kun je lid worden. Naast leden heeft een coöperatie ook een bestuur dat zich bezighoudt met het regelen van de dagelijkse gang van zaken. Vaak heeft een coöperatie ook een raad van toezicht die namens de leden toezicht op het bestuur houdt.

Daarnaast zijn er in de energiecoöperatie ook enkele functies beschikbaar, bijvoorbeeld in verschillende werkgroepen. Samen zetten zij zich in voor het verminderen en verduurzamen van het energieverbruik.

Elders is hiermee al ervaring op gedaan. Er zijn al verschillende lokale energiecoöperaties in Nederland actief en zelfs al enkele overkoepelende landelijke organisaties. Hierop kan de lokale energiecoöperatie van Oss indien nodig terugvallen, als een soort van vraagbaak.