Zonnedak Mondriaan

Deze zonnestroom-installatie van Energiecoöperatie Oss bevindt zich op het dak van Sporthal Mondriaan in Oss en is in mei 2017 in bedrijf gegaan.

De installatie bestaat uit 200 PV-panelen, 26 leden hebben erin geïnvesteerd en ontvangen gedurende 15 jaar ieder een deel van de opbrengst van de opgewekte stroom. Verder zijn ze voor hun aandeel vrijgesteld van energiebelasting op de eigen energienota.

Het project blijkt een succes te zijn. Kijk via de links hiernaast hoe de installatie presteert.

Ook deelnemen in een dergelijk project? Meldt u dan aan op [email protected] .

Veelgestelde vragen

Ja, dat kan. Voorwaarde is dat de nieuwe deelnemer ook lid is/wordt van Energiecoöperatie Oss (1).
De oude en de nieuwe deelnemer regelen onderling de (prijs van de) overdracht en melden de overdracht aan Energiecoöperatie Oss.
De nieuwe deelnemer verwerft het recht op de energieopbrengst.
Voor de nieuwe deelnemer blijft het recht op verrekening of teruggave van energiebelasting alleen bestaan als het verbruiksadres van deze ligt binnen het postcodegebied 5341 t/m 5345, 5348, 5349, 5351.
(1)ECO hanteert een wachtlijst. Mogelijk kan ECO de aanbiedende deelnemer in contact brengen met een aspitant-deelnemer.

De deelneming kan worden overgedragen aan de andere persoon of de deelname kan worden behouden.
Als de deelneming wordt behouden blijft het recht op de energieopbrengst bestaan.
Het recht op verrekening of teruggave van energiebelasting blijft alleen bestaan als de verhuizing is naar een adres binnen het postcodegebied 5341 t/m 5345, 5348, 5349, 5351.

Het staat vast dat voor de looptijd van 15 jaar nagenoeg geen energiebelasting betaald hoeft te worden. Het is echter niet zeker hoe hoog de energiebelasting de komende jaren zal zijn. In het geval de energiebelasting stijgt, stijgt de korting ook en wordt de terugverdientijd korter dan wij voorgerekend hebben. Indien de energiebelasting omlaag gaat, gaat ook de korting omlaag en wordt de terugverdientijd dus langer en het rendement lager.

Terugbetaling van de ingehouden energiebelasting wordt mogelijk door voor het eigen elektriciteitsverbruik over te stappen naar een leverancier die terugbetaling faciliteert.
Automatische verrekening vindt plaats als deze overstap is naar energieleverancier Qurrent.
Overstap kan gemakkelijk door gebruik te maken van de Overstap service (optie ‘Overstap service’ in het Menu op de homepage).
Kijk bij overstap steeds naar de resterende looptijd van het huidige contract, mogelijk is aan de overstap nog een boete verbonden.

Een deelnemer vordert de energiebelasting terug bij de leverancier van het eigen verbruik. Dit kan na ontvangst van Qurrent van de opweknota, een kopie hiervan moet als bewijs worden meegestuurd.
Niet alle leveranciers werken hieraan mee want een leverancier is daartoe niet verplicht. Informeer dus bij de eigen leverancier of deze de energiebelasting uitbetaalt.
Een overzicht van elektriciteitsleveranciers die zeker meewerken is te vinden op de website van Hier Opgewekt (link: www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/postcoderoosregeling-werkt-je-energieleverancier-mee ).
Als leveranciers meewerken de energiebelasting uit te betalen dan wil dat niet zeggen dat ze dit gratis doen. Leveranciers mogen hiervoor kosten in rekening brengen. Informeer ook hiervoor bij de eigen leverancier.

De opgewekte stroom verrekent Qurrent op de nota van de deelnemer. Qurrent voert het aandeel per deelnemer in de installatie op in hun systemen en deelnemers krijgen op een jaarnota een verrekening van de opgewekte energie.
Dat kan op twee manieren:
– Deelnemers die voor hun eigen verbruik afnemer zijn bij Qurrent, vinden de verrekening op hun gebruikelijke jaarnota. De uitkering wordt dus afgestemd op het nota-moment van de deelnemer. (Bij eventuele overstap van Qurrent naar een andere leverancier is dat op de eindnota.)
– Deelnemers die voor hun eigen verbruik klant zijn bij een andere elektriciteitsleverancier, ontvangen de jaarnota omstreeks mei van elk jaar (vanaf 2018).

Er is een verzekering afgesloten op de panelen, hiermee is schade aan de panelen verzekerd. Dit is inclusief hagel- en stormschade.

De kosten zijn all-in. De kosten voor onderhoud, verzekering e.d. zijn allemaal opgenomen in de deelnameprijs.

De Energiecoöperatie Oss is eigenaar van de zonnepanelen. Een deelnemer neem een aandeel in dit eigendom en heeft recht op de opbrengst van dit deel. Dit voor de duur van 15 jaar vanaf de start van het project op 1 mei 2017.

Dat kan via de optie ‘Mondriaan dashboard’ elders op deze pagina.  Hier wordt het totaal van de 200 panelen (56 kWp) getoond. Elke deelnemer kan hieruit afleiden wat het eigen aandeel is naar rato van het eigen aantal (van deze 200) panelen.

Informatiebrochure Project Zonnestroom Sporthal Mondriaan

Op 21 november 2016 is er een informatieavond gehouden over Zonnestroom op Sporthal Mondriaan. Die avond is er een informatiebrochure uitgedeeld met alle benodigde informatie. Deze kunt u hieronder downloaden.

Informatie brochure

2020-03-17 14:07:32 pdf

Zonnepanelen op Sporthal Mondriaan goedgekeurd

Op 31 oktober 2016 heeft de Algemene Leden Vergadering van de Energiecoöperatie Oss het project Zonnepanelen op Sporthal Mondriaan goedgekeurd.

Dit betekent dat we kunnen starten met onder andere voorlichting geven aan potentiele geïnteresseerde.

Op 21 november wordt er een informatieavond gehouden over dit project. De avond begint om 19:30 en wordt gehouden in Sporthal Mondriaan, De Ruivert 3, 5342 CM.

De flyer geeft al wat voor informatie en op de avond zelf is er een infomatieblad.

Flyer

2020-03-17 14:12:46 pdf