Zonnedak Mondriaan

Deze zonnestroom-installatie van Energiecoöperatie Oss bevindt zich op het dak van Sporthal Mondriaan in Oss en is in mei 2017 in bedrijf gegaan.

De installatie bestaat uit 200 PV-panelen, 26 leden hebben erin geïnvesteerd en ontvangen gedurende 15 jaar ieder een deel van de opbrengst van de opgewekte stroom. Verder zijn ze voor hun aandeel vrijgesteld van energiebelasting op de eigen energienota.

Het project blijkt een succes te zijn. Kijk via de links hiernaast hoe de installatie presteert.

Ook deelnemen in een dergelijk project? Meldt u dan aan op [email protected] .

Veelgestelde vragen

Ja, dat kan. Voorwaarde is dat de nieuwe deelnemer ook lid is/wordt van Energiecoöperatie Oss (1).
De oude en de nieuwe deelnemer regelen onderling de (prijs van de) overdracht en melden de overdracht aan Energiecoöperatie Oss.
De nieuwe deelnemer verwerft het recht op de energieopbrengst.
Voor de nieuwe deelnemer blijft het recht op verrekening of teruggave van energiebelasting alleen bestaan als het verbruiksadres van deze ligt binnen het postcodegebied 5341 t/m 5345, 5348, 5349, 5351.
(1)ECO hanteert een wachtlijst. Mogelijk kan ECO de aanbiedende deelnemer in contact brengen met een aspitant-deelnemer.

De deelneming kan worden overgedragen aan de andere persoon of de deelname kan worden behouden.
Als de deelneming wordt behouden blijft het recht op de energieopbrengst bestaan.
Het recht op verrekening of teruggave van energiebelasting blijft alleen bestaan als de verhuizing is naar een adres binnen het postcodegebied 5341 t/m 5345, 5348, 5349, 5351.

Het staat vast dat voor de looptijd van 15 jaar de korting op de energiebelasting geldt. Het is echter bekend dat de energiebelasting de komende jaren -tot 2026- daalt. Daarmee daalt ook de teruggave van de energiebelasting. Dit beïnvloed dus de terugverdientijd en het rendement van de deelneming negatief.

Opm.: De teruggave geldt voor zover het energiebelasting betreft die geheven is over het eigen verbruik. Is het aandeel in de opwek groter dan het eigenverbruik waarover energiebelasting betaald is, dan is er geen recht op teruggave van het meerdere.

 

Terugbetaling van de ingehouden energiebelasting wordt aangevraagd door Energiecoöperatie Oss, Daarna betaalt de leverancier *) deze rechtstreeks aan de deelnemer uit.
Hiervoor is nodig dat u als deelnemer aan ECO melding doet van elke overstap naar een andere leverancier.

*) Let op: Niet alle leveranciers werken hieraan mee, zij zijn daar ook niet toe verplicht. Informeer dus bij de eigen leverancier of deze meedoet aan de uitvoering van de postcoderegeling door uitbetaling van de energiebelasting. Een overzicht van de leveranciers die zeker meewerken, is te vinden op de website van ‘HIER opgewekt’ (zie hier ). Doe je energieleverancier niet mee, dan is overstap naar een andere leverancier te overwegen, bijv. via de optie ‘Lokale energie inkomen’ op de homepagina van deze website.
Kijk bij overstap wel steeds naar de resterende looptijd van het huidige contract, mogelijk is aan de overstap nog een boete verbonden.

Dit gebeurt doorgaans in februari.
De opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan Greenchoice.  Energiecoöperatie Oss ontvangt de vergoeding en betaalt deze naar rato van het aantal panelen per deelnemer uit aan de deelnemers. Dit gebeurt nadat ECO de vergoeding over een heel kalenderjaar heeft ontvangen, gebruikelijk is dat in de eerste maanden van het nieuwe jaar.

Er is een verzekering afgesloten op de panelen, hiermee is schade aan de panelen verzekerd. Dit is inclusief hagel- en stormschade.

De kosten zijn all-in. De kosten voor onderhoud, verzekering e.d. zijn allemaal opgenomen in de deelnameprijs.

De Energiecoöperatie Oss is eigenaar van de zonnepanelen. Een deelnemer neem een aandeel in dit eigendom en heeft recht op de opbrengst van dit deel. Dit voor de duur van 15 jaar vanaf de start van het project op 1 mei 2017.

Dat kan via de optie ‘Mondriaan dashboard’ elders op deze pagina.  Hier wordt het totaal van de 200 panelen (56 kWp) getoond. Elke deelnemer kan hieruit afleiden wat het eigen aandeel is naar rato van het eigen aantal (van deze 200) panelen.

Informatiebrochure Project Zonnestroom Sporthal Mondriaan

Op 21 november 2016 is er een informatieavond gehouden over Zonnestroom op Sporthal Mondriaan. Die avond is er een informatiebrochure uitgedeeld met alle benodigde informatie. Deze kunt u hieronder downloaden.

Informatie brochure

2020-03-17 14:07:32 pdf

Zonnepanelen op Sporthal Mondriaan goedgekeurd

Op 31 oktober 2016 heeft de Algemene Leden Vergadering van de Energiecoöperatie Oss het project Zonnepanelen op Sporthal Mondriaan goedgekeurd.

Dit betekent dat we kunnen starten met onder andere voorlichting geven aan potentiele geïnteresseerde.

Op 21 november 2016 wordt er een informatieavond gehouden over dit project. De avond begint om 19:30 en wordt gehouden in Sporthal Mondriaan, De Ruivert 3, 5342 CM.

De flyer geeft al wat voor informatie en op de avond zelf is er een informatieblad.

Flyer

2020-03-17 14:12:46 pdf