ECO zet zich in voor werving onder burgers voor deelname in Windpark Elzenburg – de Geer

Op 28 maart 2019 tekenden ECO en ESCOSS (Energie Samenwerkingscollectief Oss, de Osse energiecoöperatie voor bedrijven) een Intentieverklaring voor de verving van burgerparticipaties in twee windturbines in het Windpark Elzenburg – de Geer. Op 4 april jl. is deze in de vergadering van de Adviescommissie Ruimte van de Osse gemeenteraad aangeboden aan de wethouder en de leden van de commissie.

Na een eerder mislukte poging gezamenlijke een plan te maken voor bouw en exploitatie van 2 windturbines in het windpark heeft ESCOSS een eigen, nieuw, plan ontwikkeld. Daarnaast zijn ECO en ESCOSS opnieuw gesprekken gestart. De inzet was dat ECO zich hard gaat maken voor en een rol gaat spelen bij het mogelijk maken van deelname door burgers aan dit windpark. Ook voor het ESCOSS plan geldt dat alle netto-inkomsten uit de twee molens in een gemeentelijk Duurzaamheidsfonds vloeien. Dat was voor ECO de belangrijkste voorwaarde om de Intentieverklaring te tekenen.

Kern van de Intentieverklaring is dat ECO onder Osse burgers deelnemers werft voor een totaalbedrag van 0,9 miljoen euro, dit is de helft van het benodigde eigen vermogen voor de twee windturbines. Deelnemers ontvangen obligaties met jaarlijks een vaste rente op hun inleg.

Het College van B&W heeft het voornemen een opstalovereenkomst voor te bereiden waarbij ESCOSS de beschikking krijgt over de gronden voor de windturbines. De Adviescommissie Ruimte heeft positief geadviseerd over dit voorgenomen besluit. Zodra het besluit er is starten ECO en ESCOSS vervolggesprekken om een Samenwerkingsovereenkomst op te stellen voor de uitwerking van het een en ander.

Zodra hierover weer meer te melden is hoort u dit van ons.