Windmolenpark Elzenburg- de Geer

2 windturbines van burgers en bedrijven uit Oss

 

Ten noorden van industrieterrein Elzenburg – de Geer verschijnt een windpark van 4 windturbines.

2 turbines worden eigendom van burgers en bedrijven in de gemeente Oss. De netto opbrengst komt geheel ten goede aan de Osse samenleving. U kunt zich inschrijven voor obligaties in dit project. Leden van Energiecoöperatie Oss genieten voorrang bij de uitgifte van de obligaties.

Wij nemen niet zelf deel aan de bouw en exploitatie van het project, deze zijn in handen van projectmaatschappij De Wachtmeesters bv.  Wij verwijzen u graag door naar de website van het project.

Meer over het project