Onze missie: Samen maken wij onze omgeving energie neutraal!

Visie

De Energiecoöperatie Oss staat voor verantwoord omgaan met energie. Wij zijn een coöperatie en namens en voor onze leden willen wij projecten realiseren met als doel om duurzame energie op te wekken en dit te leveren aan onze leden en bewoners van de gemeente Oss. De kracht, ondersteuning en expertise zoeken wij bij de inwoners en de bedrijven van gemeente Oss inclusief de bijhorende kernen, middels haalbare en bereikbare oplossingen.
Door deze positieve en daadkrachtige bijdragen wordt de coöperatie zelfstandig en onafhankelijk.

Core values

Onderstaande Core values zijn van toepassing voor Energiecoöperatie Oss (ECO). Elke Core Value spiegelt een waarde welke door de ECO gehanteerd wordt met betrekking heeft op het functioneren van de hele ECO.

Per onderdeel staat steeds de belangrijkste core value bovenaan.

Werkgroepen

(1) Ondernemend

(2) Mensen die zaken tot een einde brengen

(3) Doelgericht.

Binnen de werkgroepen wordt (in)direct de identiteit van de ECO weergegeven. De kernwaarden zijn ‘levende’ waarden voor alle werkgroepleden.  Werkgroepen zorgen ervoor dat de ECO nader vorm en inhoud krijgt en dat hun werkzaamheden uitgedragen worden in de organisatie. Onze werkgroepen werken continu actief (ondernemend) vanuit bewustzijn (doelgericht) aan het versterken van het vertrouwen dat de leden in ons en onze projecten moeten hebben. De processen, producten, inzet, creativiteit en integriteit van de werkgroepen zorgen voor resultaatgedrevenheid (mensen die zaken tot een einde brengen).

Leden

(1) Betrokkenheid

(2) ECO ambassadeurs

(3) Duidelijk maken wat ze, “de leden” willen.

De leden van de ECO dragen een gedeelde overtuiging (duidelijk maken wat ze, “de leden” willen) naar buiten mbt de ECO. De (intrinsieke) betrokkenheid (ambassadeurs) van de leden is voor het bestaan van de ECO van belang. Onze leden zijn zich ervan bewust dat hun activiteiten van invloed zijn op en van betekenis voor het welzijn van de ECO.

Bestuur

(1) Sturing geven aan het uitvoeren van de missie en visie.

(2) Netwerk.

(3) Bewaken van de parameters Gepland resultaat, Prijs, Tijd en Kwaliteit van ECO projecten.

De missie en visie geeft richting aan alle activiteiten van ECO. Het bestuur zorgt ervoor dat deze richting in alle activiteiten naar voren komt (sturing geven aan het uitvoeren van de missie en visie). Daarnaast  is het bestuur het voorbeeld van een ECO ambassadeur (netwerk) en probeert zo de waarden van ECO elders naar voren te brengen. Voor alle activiteiten let het bestuur op de kosten, planning en kwaliteit (bewaken van de parameters gepland resultaat, prijs, tijd en kwaliteit van ECO projecten).

Leveranciers

(1) Betrouwbaar voor ECO

(2) Investeren in ECO, anders dan financieel.

(3) Geen onredelijk winst doelstelling voor ECO gerelateerde leveringen

De ECO vraagt haar leveranciers om een positieve en betrouwbare instelling waarbij het duidelijk moet zijn dat het bedrijf iets wil betekenen (investeren) voor de lokale samenleving en een bijdrage wil leveren aan verbetering van de duurzame ontwikkeling en de verbetering van het milieu. De motivatie van de ECO en leverancier zijn dusdanig dat men ervan bewust is dat de winst betekent dat de leefomgeving en maatschappij verbeteren door hun bijdrage (geen onredelijke winst doelstelling voor ECO gerelateerde leveringen).