Wanneer ontvangen deelnemers de opgave van werkelijke terug geleverde stroom? Is dit per 1 januari of een ander moment?

De opgewekte stroom verrekent Qurrent op de nota van de deelnemer. Qurrent voert het aandeel per deelnemer in de installatie op in hun systemen en deelnemers krijgen op een jaarnota een verrekening van de opgewekte energie. Dat kan op twee manieren: - Deelnemers die voor hun eigen verbruik afnemer zijn bij Qurrent, vinden de verrekening op hun gebruikelijke jaarnota. De uitkering wordt dus afgestemd op het nota-moment van de deelnemer. (Bij eventuele overstap van Qurrent naar een andere leverancier is dat op de eindnota.) - Deelnemers die voor hun eigen verbruik klant zijn bij een andere elektriciteitsleverancier, ontvangen de jaarnota omstreeks mei van elk jaar (vanaf 2018).

Anderen bekeken ook

Kan ik mijn deelneming overdragen?

Ja, dat kan. Voorwaarde is dat de nieuwe deelnemer ook lid is/wordt van Energiecoöperatie Oss (1). De oude en de nieuwe deelnemer regelen onderling de (prijs van de) overdracht en melden de overdracht aan Energiecoöperatie Oss. De nieuwe deelnemer verwerft het recht op de energieopbrengst. Voor de nieuwe deelnemer blijft het recht op verrekening of teruggave van energiebelasting alleen bestaan als het verbruiksadres van deze ligt binnen het postcodegebied 5341 t/m 5345, 5348, 5349, 5351. (1)ECO hanteert een wachtlijst. Mogelijk kan ECO de aanbiedende deelnemer in contact brengen met een aspitant-deelnemer.

Wat als ik ga verhuizen?

De deelneming kan worden overgedragen aan de andere persoon of de deelname kan worden behouden. Als de deelneming wordt behouden blijft het recht op de energieopbrengst bestaan. Het recht op verrekening of teruggave van energiebelasting blijft alleen bestaan als de verhuizing is naar een adres binnen het postcodegebied 5341 t/m 5345, 5348, 5349, 5351.

Is de korting op de energiebelasting een vast gegeven?

Het staat vast dat voor de looptijd van 15 jaar nagenoeg geen energiebelasting betaald hoeft te worden. Het is echter niet zeker hoe hoog de energiebelasting de komende jaren zal zijn. In het geval de energiebelasting stijgt, stijgt de korting ook en wordt de terugverdientijd korter dan wij voorgerekend hebben. Indien de energiebelasting omlaag gaat, gaat ook de korting omlaag en wordt de terugverdientijd dus langer en het rendement lager.