Hoe kan ik zien wat de zonnepanelen presteren?

Dat kan via de optie ‘Mondriaan dashboard’ elders op deze pagina.  Hier wordt het totaal van de 200 panelen (56 kWp) getoond. Elke deelnemer kan hieruit afleiden wat het eigen aandeel is naar rato van het eigen aantal (van deze 200) panelen.

Anderen bekeken ook

Kan ik mijn deelneming overdragen?

Ja, dat kan. Voorwaarde is dat de nieuwe deelnemer ook lid is/wordt van Energiecoöperatie Oss (1). De oude en de nieuwe deelnemer regelen onderling de (prijs van de) overdracht en melden de overdracht aan Energiecoöperatie Oss. De nieuwe deelnemer verwerft het recht op de energieopbrengst. Voor de nieuwe deelnemer blijft het recht op verrekening of teruggave van energiebelasting alleen bestaan als het verbruiksadres van deze ligt binnen het postcodegebied 5341 t/m 5345, 5348, 5349, 5351. (1)ECO hanteert een wachtlijst. Mogelijk kan ECO de aanbiedende deelnemer in contact brengen met een aspitant-deelnemer.

Wat als ik ga verhuizen?

De deelneming kan worden overgedragen aan de andere persoon of de deelname kan worden behouden. Als de deelneming wordt behouden blijft het recht op de energieopbrengst bestaan. Het recht op verrekening of teruggave van energiebelasting blijft alleen bestaan als de verhuizing is naar een adres binnen het postcodegebied 5341 t/m 5345, 5348, 5349, 5351.

Is de korting op de energiebelasting een vast gegeven?

Het staat vast dat voor de looptijd van 15 jaar nagenoeg geen energiebelasting betaald hoeft te worden. Het is echter niet zeker hoe hoog de energiebelasting de komende jaren zal zijn. In het geval de energiebelasting stijgt, stijgt de korting ook en wordt de terugverdientijd korter dan wij voorgerekend hebben. Indien de energiebelasting omlaag gaat, gaat ook de korting omlaag en wordt de terugverdientijd dus langer en het rendement lager.