Hallo waarmee kunnen wij jou helpen

Toon alle vragen Energiecooperatie Oss Mondriaan

Als ondernemer kunt u niet (aspirant) lid worden van de energiecoöperatie. Wel kan iedere particulier lid worden. Dat geldt ook voor personen met een onderneming. Ook zij kunnen in privé lid worden van de Energiecoöperatie Oss.
Vanuit uw bedrijf kunt u de energiecoöperatie Oss ondersteunen als sponsor. Dit kan zowel financieel, maar ook via andere wegen (zoals ondersteuning met uw diensten). We willen mogelijk wel enkele van onze projecten richten op ondernemers. Daarnaast verzorgen we nieuws speciaal voor ondernemers (link).

Natuurlijk willen de vrijwilligers zuiver en onafhankelijk te werk gaan. Er is daarom een voorlopige ethiek code vastgesteld. Deze is gebaseerd op voorbeelden van andere energiecoöperaties. Alle vrijwilligers moeten naar deze ethiek code handelen. Toekomstige bestuur- of werkgroepleden worden ook gevraagd deze code te onderschrijven. Mogelijk wordt deze ethiek code later herzien of worden de uitgangspunten ervan geïntegreerd in de statuten van de energiecoöperatie.
Op verzoek wordt u een exemplaar van de ethiek code toegezonden..

Jazeker! Wij zijn daarvoor nog op zoek naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Zowel voor in het bestuur als in enkele werkgroepen. Interesse? Neem contact met ons op.

Als lid van Energiecoöperatie Oss draagt u bij aan de ontwikkeling van duurzame energieprojecten in de gemeente Oss.

Het lidmaatschap geeft u de mogelijkheid te participeren in projecten van Energiecoöperatie Oss. Daarnaast heeft u als lid stemrecht in de algemene ledenvergadering, die minstens eenmaal per jaar door het bestuur wordt georganiseerd.

Het lidmaatschap kost € 20 per kalenderjaar.

Er zijn meerdere redenen om lid te worden van deenergiecoöperatie. Om uw energierekening te verlagen. Om duurzaam om te gaan met energie. Om de lokale economie te steunen. Of om meer betrokken te zijn bij een sociale en leefbare omgeving. U merkt het al: redenen genoeg om vooral mee te doen.

Energiecoöperatie Oss is net opgericht en werkt aan verschillende projecten op het gebied van verminderen van het bestaande energieverbruik, het inkopen van groene energie en het opwekken van lokale duurzame energie. De vrijwilligers zijn verschillende projecten hiervoor aanhet opzetten. Deze moeten aansluiten bij de wensen en mogelijkheden in de gemeente Oss. Uw inbreng is hiervoor welkom!

Jazeker! Energiecoöperatie Oss is voor alle inwoners (en ondernemers) van de gemeente Oss. Zowel huurders als woningeigenaren dus. Voor beide groepen willen we ook energie bespaaracties en inkoopvoordelen ontwikkelen. Heeft u speciale wensen? Geef het ons vooral door, wij houden hier graag rekening mee!

Ja, dat kan. Voorwaarde is dat de nieuwe deelnemer ook lid is/wordt van Energiecoöperatie Oss (1).
De oude en de nieuwe deelnemer regelen onderling de (prijs van de) overdracht en melden de overdracht aan Energiecoöperatie Oss.
De nieuwe deelnemer verwerft het recht op de energieopbrengst.
Voor de nieuwe deelnemer blijft het recht op verrekening of teruggave van energiebelasting alleen bestaan als het verbruiksadres van deze ligt binnen het postcodegebied 5341 t/m 5345, 5348, 5349, 5351.
(1)ECO hanteert een wachtlijst. Mogelijk kan ECO de aanbiedende deelnemer in contact brengen met een aspitant-deelnemer.

De deelneming kan worden overgedragen aan de andere persoon of de deelname kan worden behouden.
Als de deelneming wordt behouden blijft het recht op de energieopbrengst bestaan.
Het recht op verrekening of teruggave van energiebelasting blijft alleen bestaan als de verhuizing is naar een adres binnen het postcodegebied 5341 t/m 5345, 5348, 5349, 5351.

Het staat vast dat voor de looptijd van 15 jaar de korting op de energiebelasting geldt. Het is echter bekend dat de energiebelasting de komende jaren -tot 2026- daalt. Daarmee daalt ook de teruggave van de energiebelasting. Dit beïnvloed dus de terugverdientijd en het rendement van de deelneming negatief.

Opm.: De teruggave geldt voor zover het energiebelasting betreft die geheven is over het eigen verbruik. Is het aandeel in de opwek groter dan het eigenverbruik waarover energiebelasting betaald is, dan is er geen recht op teruggave van het meerdere.

 

Terugbetaling van de ingehouden energiebelasting wordt aangevraagd door Energiecoöperatie Oss, Daarna betaalt de leverancier *) deze rechtstreeks aan de deelnemer uit.
Hiervoor is nodig dat u als deelnemer aan ECO melding doet van elke overstap naar een andere leverancier.

*) Let op: Niet alle leveranciers werken hieraan mee, zij zijn daar ook niet toe verplicht. Informeer dus bij de eigen leverancier of deze meedoet aan de uitvoering van de postcoderegeling door uitbetaling van de energiebelasting. Een overzicht van de leveranciers die zeker meewerken, is te vinden op de website van ‘HIER opgewekt’ (zie hier ). Doe je energieleverancier niet mee, dan is overstap naar een andere leverancier te overwegen, bijv. via de optie ‘Lokale energie inkomen’ op de homepagina van deze website.
Kijk bij overstap wel steeds naar de resterende looptijd van het huidige contract, mogelijk is aan de overstap nog een boete verbonden.

Dit gebeurt doorgaans in februari.
De opgewekte elektriciteit wordt verkocht aan Greenchoice.  Energiecoöperatie Oss ontvangt de vergoeding en betaalt deze naar rato van het aantal panelen per deelnemer uit aan de deelnemers. Dit gebeurt nadat ECO de vergoeding over een heel kalenderjaar heeft ontvangen, gebruikelijk is dat in de eerste maanden van het nieuwe jaar.

Er is een verzekering afgesloten op de panelen, hiermee is schade aan de panelen verzekerd. Dit is inclusief hagel- en stormschade.

De kosten zijn all-in. De kosten voor onderhoud, verzekering e.d. zijn allemaal opgenomen in de deelnameprijs.

De Energiecoöperatie Oss is eigenaar van de zonnepanelen. Een deelnemer neem een aandeel in dit eigendom en heeft recht op de opbrengst van dit deel. Dit voor de duur van 15 jaar vanaf de start van het project op 1 mei 2017.

Dat kan via de optie ‘Mondriaan dashboard’ elders op deze pagina.  Hier wordt het totaal van de 200 panelen (56 kWp) getoond. Elke deelnemer kan hieruit afleiden wat het eigen aandeel is naar rato van het eigen aantal (van deze 200) panelen.