Stroom Ontdek Kist

Waar blijft de elektriciteit in uw woning?
Het antwoord: Meten is weten.

De Stroom Ontdek Kist (SOK) is een praktische ‘gereedschapskist’
waarmee inzicht verkregen wordt in het elektriciteitsverbruik van de
apparaten in de thuissituatie. Met de opgedane kennis kunnen bewuste
keuzes gemaakt worden en, waar nodig, energiebesparende (of
optimaliserings- maatregelen genomen worden.

Opgedane kennis wordt besproken en geëvalueerd met een ‘coach’
(vrijwilliger van Team Besparen).
De SOK bevat:
– energiemeters (Plugwise), voor het afzonderlijk meten van het
verbruik van elektrische toestellen;
– een variëteit aan LED-lampen, voor het ontdekken van het effect
(in verbruik en lichtcomfort) van vervanging van bijv.
halogeenlampen door deze lampen;
– Dongel voor uitlezen van de energiemeters;
– handleiding.

De SOK kan kosteloos geleend worden door leden van de coöperatie.

Stroom Ontdek Kist