Energiecoöperatie Oss               Samen maken wij onze omgeving energieneutraal!

underline

Zonnepanelen, overweegt ook u ze aan te schaffen? Laat u ze dan plaatsen op uw bedrijfspand of op uw woning? Investeert u in privé of vanuit uw B.V.? belastingGenoeg vragen om te beantwoorden voordat u beslist. Hierna wordt op een rij gezet

welke fiscale voordelen het een 'directeur-grootaandeelhouder'(dga) biedt om vanuit zijn B.V. te investeren in zonnepanelen.

Vennootschapsbelasting

Een B.V. is over haar winsten vennootschapsbelasting verschuldigd. Tot € 200.000 bedraagt het tarief 20%. Voor het gedeelte daarboven 25%. De fiscale winst kan worden verlaagd met diverse fiscale aftrekposten, waardoor minder vennootschapbelasting hoeft te worden betaald.

Investeringsaftrek

Voor investeringen in zonnepanelen kan investeringsaftrek worden geclaimd. Investeringsaftrek verlaagt de fiscale winst waardoor uw B.V. minder vennootschapsbelasting verschuldigd is.

Extra fiscale aftrek

Ook van de volgende fiscale aftrekposten kan gebruik worden gemaakt.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Investeert uw B.V. in een boekjaar tussen de € 2.300 en € 306.931, dan kan de KIA worden toegepast. De KIA kan maximaal 28% bedragen, nl. indien het totale bedrag aan investeringen meer dan € 2.300 bedraagt maar niet meer dan € 55.248. Boven de € 55.248 wordt de KIA in een aantal stappen afgebouwd naar nihil (nl. indien het totaal aan investeringen boven de € 306.931 uitkomt).

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Indien uw B.V. investeert in zonnepanelen kan ook de EIA worden toegepast. De EIA verlaagt de fiscale winst van de B.V. met 41,5% van het geïnvesteerde bedrag. Eén van de voorwaarden voor toepassing van de EIA: de investering dient binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden gemeld bij AgentschapNL.

Cumulatie mogelijk

De KIA en de EIA kunnen naast elkaar worden toegepast. Dat betekent: een extra (!) verlaging van uw fiscale winst met maximaal 69,5% van het bedrag aan investeringen in zonnepanelen.

Voorbeeld

 Winst waarop de KIA en EIA kunnen worden toegepast  € 50.000
 Totaal investeringsbedrag (waarop de KIA en EIA kunnen worden toegepast)  € 15.000
 Fiscale aftrekpost (KIA/EIA): 69,5% x € 15.000  € 10.425
 Besparing vennootschapbelasting in euro’s: 20% x € 10.425  € 2.085
Besparing vennootschapsbelasting in %: 69,5% x 20%-tarief   13,9%

Bedraagt de winst van de B.V. € 220.000 dan bedraagt de besparing
aan vennootschapsbelasting:

 * in euro’s: 25% x € 10.425 €  2.606 
 * in %: 69,5% x 25%-tarief   17,38%

   

Afschrijving

Naast deze extra fiscale aftrekposten, kan jaarlijks op de zonnepanelen worden afgeschreven. Ook dat verlaagt de fiscale winst. Investeert de B.V. in 2013 én worden de zonnepanelen in 2013 in gebruik genomen of wordt er voldoende aanbetaald, dan mag  de B.V. in 2013 ineens 50% afschrijven (willekeurige afschrijving).

Lagere energienota

De energienota van de B.V. zal dalen door de energie die met de zonnepanelen wordt opgewekt. Uiteraard is dat de bedoeling echter de lagere energiekosten doen de winst stijgen waardoor iets meer vennootschapsbelasting verschuldigd is.

BTW

Over de prijs van de zonnepanelen wordt 21% BTW in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor de verdere kosten, zoals die van de installatie. De B.V. kan al die BTW in 'aftrek' brengen. Daar staat tegenover dat BTW moet worden afgedragen over overtollige (zonne-)energie die aan het energienetwerk wordt geleverd.

Energiebelasting

Over energie die uw B.V. afneemt van haar energieleverancier betaalt uw B.V. energiebelasting. Door te investeren in zonnepanelen zal uw B.V. minder energie van de energieleverancier afnemen dus ook minder energiebelasting betalen. Dit voordeel kan oplopen tot meer dan duizend euro
per jaar.

Zonnepanelen op het bedrijfspand

Plaatst uw B.V. de zonnepanelen op haar bedrijfspand en wordt de zelf opgewekte zonne-energie zakelijk gebruikt dan komt de B.V. in aanmerking voor de hiervoor genoemde (fiscale) voordelen. Uiteraard indien aan alle daaraan gestelde voorwaarden wordt voldaan. Daardoor daalt de terugverdiendtijd aanzienlijk. Investeren in zonnepanelen wordt daarmee rendabeler. De werkelijke terugverdientijd en het werkelijke rendement is van meer afhankelijk. Bijvoorbeeld van de ligging van het bedrijfspand (aantal zonuren).

Zonnepanelen op de eigen woning

Wellicht overweegt u zonnepanelen op uw eigen woning te laten plaatsen. De keuze – op het dak van het bedrijfspand van de B.V. of op het dak van uw eigen woning – is van vele factoren afhankelijk. Daarover in een volgend artikel meer.

Vragen?

Heeft u over het voorgaande vragen? Neem dan gerust, vrijblijvend contact met ons op.

Inschrijven Nieuwsbrief