Energiecoöperatie Oss               Samen maken wij onze omgeving energieneutraal!

underline

Lokale energiecoöperatie: in het kort
Met een energiecoöperatie gaan we in de gemeente Oss op lokaal niveau aan de slag met energiebesparing en de opwekking van duurzame energie!

Samenvattend: met een groep inwoners van onze gemeente vormen we zelf een coöperatie. Deze coöperatie verzorgt acties voor haar leden. Dit kan zijn op het gebied van energiebesparing, zoals gezamenlijke inkoop van isolatiematerialen of besparingstips. Of acties op het gebied van de opwekking van duurzame energie, bijvoorbeeld het beheer van een zonnepanelenpark. Mogelijk kan de coöperatie zelfs de gezamenlijke inkoop van groene energie verzorgen. Door de gezamenlijke inkoop zijn er schaalvoordelen te behalen en wordt energie goedkoper! Hiermee wordt dus úw toekomstige energierekening verlaagd. Wie wil dat niet? Bovendien kunt u op lokaal niveau (steeds meer) zelfstandig in uw energievraag voorzien! Samen met anderen uit uw omgeving.

Voordelen leden
Het doel van de lokale energiecoöperatie is om iets aan het nijpende energievraagstuk te doen en in te zetten op duurzame energie. Hoe dan? De coöperatie probeert zo veel mogelijk lokale leden te krijgen. Voor deze leden zet de coöperatie zich in. Zodat de leden energie en daarmee kosten gaan besparen. Maar ook door steeds meer mogelijkheden te creëren voor het lokaal opwekken van duurzame energie.

Duidelijk is in ieder geval dat wat we doen past bij de lokale wensen en mogelijkheden. Uw inbreng hiervoor is welkom!

Met haar werkzaamheden wil de nog op te richten lokale energiecoöperatie Oss het gebruik van energie verlagen en lokaal duurzame energie opwekken. Dit stimuleert de lokale economie en bedrijvigheid en genereert nieuwe werkgelegenheid. Dat is nog niet alles: door samen te werken wordt de sociale verbondenheid tussen leden bevordert. En dat allemaal terwijl u als lid een goedkopere energierekening kunt krijgen!

De coöperatievorm
Een coöperatie is een soort van vereniging. In coöperatievorm werk je samen om zo sterker te zijn. Door je gezamenlijk in een coöperatie te verenigen, vergroot je immers de lokale mogelijkheden en kun je schaalvoordelen behalen. Samen bereik je meer én samen is het ook nog eens leuker!

Van de coöperatie kun je lid worden. Naast leden heeft een coöperatie ook een bestuur dat zich bezighoudt met het regelen van de dagelijkse gang van zaken. Vaak heeft een coöperatie ook een raad van toezicht die namens de leden toezicht op het bestuur houdt.

Daarnaast zijn er in de energiecoöperatie ook enkele functies beschikbaar, bijvoorbeeld in verschillende werkgroepen. Samen zetten zij zich in voor het verminderen en verduurzamen van het energieverbruik.

Elders is hiermee al ervaring op gedaan. Er zijn al verschillende lokale energiecoöperaties in Nederland actief en zelfs al enkele overkoepelende landelijke organisaties. Hierop kan de lokale energiecoöperatie van Oss indien nodig terugvallen, als een soort van vraagbaak.

Inschrijven Nieuwsbrief