Energiecoöperatie Oss               Samen maken wij onze omgeving energieneutraal!

underline

In de duurzaamheids bijlage van Regio Oss van 18 april 2018 stond ook een artikel van twee van onze vrijwilligers. Erik Jan van de Griend en Frans Swaans, beide actief binnen werkgroep Reductie.

Mocht je het artikel gemist hebben, hij is ook online beschikbaar bij Kliknieuws via deze link.

Energiecoöperatie Oss feliciteert de nieuwgekozen raadsleden en wenst het nieuwe gemeentebestuur succes bij het vaststellen van ambitieuze duurzaamheidsdoelen. ECO denkt en doet graag mee in de groene plannen van de gemeente.

In de Groot Stedelijk optocht van 11 februari 2018 (Carnavalszondag) liepen ook vrijwilligers an de Energiecoöperatie Oss mee. Er werd rond 'getoerd' met twee windmolens. De wieken in de kleuren van het Ossekoppenrijk, blauw en geel. Natuurlijk om aandacht te vragen voor de plannen van de ECO om de opbrengsten van 2 windmolens ten goed te laten aan een duurzaamheids fonds.

Felicitaties zijn ook op hun plaats want ze hebben de derde plaats behaald in categorie kleine loopgroepen.

IMG 0037 IMG 0039 IMG 6049-(005)

Nu, eind 2017, maken we de balans op ten aanzien van het windpark Elzenburg – De Geer.
Energiecoöperatie Oss wil twee van de windturbines in dit windpark realiseren en exploiteren en leverde hiervoor een ontwikkelplan aan bij de gemeente. Op 14 december besloot de gemeenteraad positief tegenover het plan te staan, het sympathiek te vinden maar ook dat het nog niet klaar was om definitief ECO de realisatie te gunnen.
 
De mogelijkheid dat er een openbare aanbesteding komt is er nog steeds. Daartoe gaat de gemeente voorbereidingen treffen. Tegelijkertijd krijgt ECO de kans met een beter onderbouwd plan te komen. Wordt dat door de gemeente als voldoende (zeker) beoordeeld dan krijgt ECO het voorkeursrecht en is openbare aanbesteding alsnog van de baan. Na 1 juli 2018 beslist de gemeenteraad definitief.
 
Bij de beoordeling van het plan wordt heel erg gekeken naar het draagvlak en de participatiebereidheid onder de Osse bevolking. Dat die er zijn hebben we gemerkt: aan de voor-inschrijving hebben al meer dan 50 mensen meegedaan voor een totaal bedrag van ruim 135.000,- euro. Uiteindelijk moeten we naar de 1,5 miljoen…..
De voorinschrijving staat nog steeds open. Wilt u ook aansluiten? Klik op de rode knop ‘Participatie Windpark…’.

Een beeld verteld meer dan duizend woorden.

Daarom hebben we als ECO een infographic gemaakt waar we de verschillen laten zien tussen het tender model en het ECO model.

Via de knop hieronder kan je hem downloaden

Inschrijven Nieuwsbrief