Door de gemeenteraad is verzocht een reactie te geven over het raadsvoorstel voor een windpark op Elzenburg-deGeer.

In bijgevoegde document vindt u de reactie van Energiecoöperatie Oss

Onderstaande link vindt u de gemeentelijke stukken aangaande het windpark:

https://www.oss.nl/gemeente/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/windpark_oss.htm