Energiecoöperatie Oss               Samen maken wij onze omgeving energieneutraal!

underline

Download hier onze Privacy Verklaring

Op ontdekking waar in jouw huis de energie naar toe stroomt met de ECO Stroom-Ontdek-Kist.

Efficiënt (doelmatig) omgaan met energie wordt een toenemend belangrijk item in onze samenleving. Of je dit nu doet voor het klimaat, de samenleving of gewoonweg voor je eigen portemonnee.
Voor velen is het in praktijk brengen hiervan lastig omdat een goede referentie of vergelijk ontbreekt. Dit heeft dan betrekking op energieverbruik in het algemeen of specifiek hoe dit opgebouwd is in de eigen situatie.


Verbruikt nu bijvoorbeeld mijn koelkast meer of minder dan wat gebruikelijk is?
En is de aanschaf van een meer energiezuiniger apparaat nu rendabel?
Of moet ik op zoek naar de “sluipverbruikers” in huis?

Indien gewenst kan aanvullende uitleg en coaching met betrekking tot energieverbruik en optimalisatie verzorgd worden (Quick-Energie-Scan).

Er is weliswaar veel informatie via diverse media beschikbaar. Voor het vertalen naar de eigen situatie zijn meer concrete hulpmiddelen zoals coaching en gereedschappen nodig. Dit bleek ook tijdens en na een workshop over energieverbruik, waar de behoefte tot ‘maatwerk’ en ‘oplossingen voor de eigen situatie’ heel erg hoog scoorde.

Meten is Weten en deze kennis op de juiste wijze gebruiken kan een hoog rendement opleveren. Dit meten in de eigen situatie kan met energieverbruiksmeters, warmtescan beelden en voorbeelden waarin men kan zien hoe het verbruik van apparaten thuis zich verhoudt tot het totale verbruik.

Aanschaf van benodige apparatuur met software en/of analyse van deze gegevens blijft echter vaak achterwege door onbegrip, foutieve aannames of gewoon onwetendheid. Onwetendheid over de mogelijkheden en hoe zich dit verhoudt tot situaties waarin men zich echt mee kan vergelijken.

Met een standaard ‘gereedschapskist’ (de Stroom-Ontdek-Kist), die men kan lenen bij de Energiecoöperatie Oss, kan men op eenvoudige wijze meer en praktisch inzicht krijgen in de eigen situatie.

Aangevuld met een goede handleiding en praktische coaching is het niet alleen voor u als individueel lid nuttig, maar ook voor de energiecoöperatie in het algemeen. We leren van en met elkaar over praktische situaties aan de hand van concrete gevallen.

Inzicht in het werkelijke verbruik is kennis. En als u deze kennis kan vergelijken met andere standaard situaties, kunt u bewust keuzes maken tot acties in gebruik van apparaten in huis.Stroom-ontdek-kist

  
De ECO Stroom-Ontdek-Kist

Op ontdekking waar in jouw huis de energie naar toe stroomt met de ECO Stroom-Ontdek-Kist.

Een praktische ‘gereedschapskist’ waarmee u als lid van de Energiecoöperatie Oss meer inzicht krijgt in het energieverbruik van uw eigen apparaten in de thuissituatie. Met de opgedane kennis kunt u bewust keuzes maken en daar waar nodig invoeren van energiebesparende (of optimaliserings) maatregelen.

Opgedane kennis wordt besproken met een ‘coach’ (vrijwilliger van de energiecoöperatie) en voorbeelden kunnen eventueel worden gedeeld met overige leden van de Energiecoöperatie Oss.

Hoe meer leden gebruik maken van de gereedschapskist hoe meer informatie de Energiecoöperatie Oss kan krijgen over wat er onder haar leden leeft en wat hen beweegt tot het nemen van acties en maatregelen.

Inhoud ECO Stroom-Ontdek-Kist

    • Energie meters Plugwise
    • Dongel voor uitlezen van meetgegevens (incl licentie)
    • Handleiding
    • Variëteit van LED lampen

FOTO inhoud koffer met aanwijzingen (wat is wat)

Reductie-SOK-inhoud

U kunt deze ECO Stroom-Ontdek-Kist voor een periode van maximaal 14 dagen lenen bij de Energiecöoperatie Oss: stuur een e-mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
(NB: er kan een wachtlijst zijn van enkele weken en er zijn kosten aan verbonden)

Missie

Samen maken wij onze omgeving energie neutraal!

Visie

De Energiecoöperatie Oss staat voor verantwoord omgaan met energie. Wij zijn een coöperatie en namens en voor onze leden willen wij projecten realiseren met als doel om duurzame energie op te wekken en dit te leveren aan onze leden en bewoners van de gemeente Oss. De kracht, ondersteuning en expertise zoeken wij bij de inwoners en de bedrijven van gemeente Oss inclusief de bijhorende kernen, middels haalbare en bereikbare oplossingen.
Door deze positieve en daadkrachtige bijdragen wordt de coöperatie zelfstandig en onafhankelijk.

Core values

Onderstaande Core values zijn van toepassing voor Energiecoöperatie Oss (ECO). Elke Core Value spiegelt een waarde welke door de ECO gehanteerd wordt met betrekking heeft op het functioneren van de hele ECO.

Per onderdeel staat steeds de belangrijkste core value bovenaan.

Gewenste eigenschappen Werkgroepen:

(1) Ondernemend

(2) Mensen die zaken tot een einde brengen

(3) Doelgericht.

Gewenste eigenschappen Leden:

(1) Betrokkenheid

(2) ECO ambassadeurs

(3) Duidelijk maken wat ze, “de leden” willen.

Gewenste eigenschappen Bestuur:

(1) Sturing geven aan het uitvoeren van de missie en visie.

(2) Netwerk.

(3) Bewaken van de parameters Gepland resultaat, Prijs, Tijd en Kwaliteit van ECO projecten.

Gewenste eigenschappen Leveranciers:

(1) Betrouwbaar voor ECO

(2) Investeren in ECO, anders dan financieel.

(3) Geen onredelijk winst doelstelling voor ECO gerelateerde leveringen

Werkgroepen

Binnen de werkgroepen wordt (in)direct de identiteit van de ECO weergegeven. De kernwaarden zijn ‘levende’ waarden voor alle werkgroepleden.  Werkgroepen zorgen ervoor dat de ECO nader vorm en inhoud krijgt en dat hun werkzaamheden uitgedragen worden in de organisatie. Onze werkgroepen werken continu actief (ondernemend) vanuit bewustzijn (doelgericht) aan het versterken van het vertrouwen dat de leden in ons en onze projecten moeten hebben. De processen, producten, inzet, creativiteit en integriteit van de werkgroepen zorgen voor resultaatgedrevenheid (mensen die zaken tot een einde brengen).

Leden

De leden van de ECO dragen een gedeelde overtuiging (duidelijk maken wat ze, “de leden” willen) naar buiten mbt de ECO. De (intrinsieke) betrokkenheid (ambassadeurs) van de leden is voor het bestaan van de ECO van belang. Onze leden zijn zich ervan bewust dat hun activiteiten van invloed zijn op en van betekenis voor het welzijn van de ECO.

Bestuur

De missie en visie geeft richting aan alle activiteiten van ECO. Het bestuur zorgt ervoor dat deze richting in alle activiteiten naar voren komt (sturing geven aan het uitvoeren van de missie en visie). Daarnaast  is het bestuur het voorbeeld van een ECO ambassadeur (netwerk) en probeert zo de waarden van ECO elders naar voren te brengen. Voor alle activiteiten let het bestuur op de kosten, planning en kwaliteit (bewaken van de parameters gepland resultaat, prijs, tijd en kwaliteit van ECO projecten).

Leveranciers

De ECO vraagt haar leveranciers om een positieve en betrouwbare instelling waarbij het duidelijk moet zijn dat het bedrijf iets wil betekenen (investeren) voor de lokale samenleving en een bijdrage wil leveren aan verbetering van de duurzame ontwikkeling en de verbetering van het milieu. De motivatie van de ECO en leverancier zijn dusdanig dat men ervan bewust is dat de winst betekent dat de leefomgeving en maatschappij verbeteren door hun bijdrage (geen onredelijke winst doelstelling voor ECO gerelateerde leveringen).

 

Inschrijven Nieuwsbrief