Energiecoöperatie Oss               Samen maken wij onze omgeving energieneutraal!

underline

Underline1

U bevindt zich hier: HomeNieuws

Energienota en tarieven 2014

Voor energie moet worden betaald. Het gaat daarbij om kosten van productie, vervoer en belastingen. Hierna een korte uitleg van uw energierekening en de belastingtarieven voor 2014.

Hoe is de prijs van energie opgebouwd?

Productie

Allereerst dient u te betalen voor de productie van energie (ook wel levering genoemd). Sinds 2004 kun u zelf bepalen welke maatschappij aan u energie levert. Enkele voorbeelden van zulke maatschappijen: Nuon, Essent, Oxxio, Greenchoice en Eneco.

U betaalt per eenheid energieverbruik aan de producent. Voor gas is die eenheid: kubieke meter (m3). Voor elektriciteit: kilowattuur (kWh). Met andere woorden, voor elke kubieke meter gas en voor elk kWh elektriciteit dat wordt verbruikt, moet u een bepaald bedrag betalen.

Lees meer: Energienota en tarieven 2014

Voortgang Buurkracht Staatsliedenbuurt

Eerder berichtten wij u over het duurzaam programma Buurkracht Staatsliedenbuurt dat helpt bij energie besparen of opwekken. Een laatste stand van zaken.

Stand van zaken eind 2013

Sinds de buurtbijeenkomst op 25 november jl. zijn weer de nodige stappen gezet. In het vorige artikel schreven wij over de zogenaamde slimme meter, waarmee het energieverbruik beter in beeld wordt gebracht. Bij een aantal bewoners van de Staatsliedenbuurt is de slimme meter inmiddels geïnstalleerd. De rest volgt binnenkort.

Lees meer: Voortgang Buurkracht Staatsliedenbuurt

Buurkracht Staatsliedenbuurt

Duurzaam programma Buurkracht helpt bij energie besparen of opwekken

De Energiecoöperatie Oss (i.o.) werkt samen met Enexis om in de Osse staatsliedenbuurt energie te besparen en hernieuwbare energie op te wekken. Het project draagt de naam “Buurkracht”.eerste-buurkracht-buurt

De Energiecoöperatie Oss zet zich in voor het duurzamer maken van de gemeente Oss. De Energiecoöperatie Oss is daarom samen met Enexis in de Osse staatsliedenbuurt (Ruwaard) het programma Buurkracht gestart. De staatsliedenbuurt is daarmee de eerste Buurkrachtbuurt in Nederland.

Lees meer: Buurkracht Staatsliedenbuurt

Eerste bijeenkomst actieve leden

Sinds de eerste informatieavond op maandag 23 september 2013, is het mogelijk om je in te schrijven voor de Energiecoöperatie Oss (i.o.). Dit kan zowel als aspirant (toekomstig) lid, als actief lid (vrijwilliger). Afgelopen maandag 21 oktober zijn de actieve leden van de Energiecoöperatie Oss (i.o.) voor het eerst bijeen geweest.  Tijdens de avond werd aan de actieve leden het door de initiatiefnemers opgesteld plan van aanpak gepresenteerd.

Lees meer: Eerste bijeenkomst actieve leden

Succesvolle informatieavond

Onder belangstelling van maar liefst 80 geïnteresseerden vond maandagavond 23 september de eerste informatiebijeenkomst over de lokale energiecoöperatie Oss plaats. De inwoners en ondernemers, zowel uit Oss als de omliggende kernen, kwamen in Vivaldi bijeen om actief deel te nemen aan deze bijeenkomst. De initiatiefnemers zijn blij met deze opkomst.

Lees meer: Succesvolle informatieavond

Meer artikelen...