Energiecoöperatie Oss               Samen maken wij onze omgeving energieneutraal!

underline

Ook particulieren kunnen BTW op zonnepanelen terugvragen. Enkele praktische tips.


Eerder informeerden wij u al over het terugvragen van BTW op zonnepanelen door particulieren. Dat terugvragen is betrekkelijk eenvoudig. U kunt dat best zelf. In verband daarmee enkele praktische tips.

Tipskl

 

Heeft u als particulier zonnepanelen laten plaatsen? Levert u daarmee opgewekte energie terug aan het landelijkzonnepanelen op dakdake elektriciteitsnet? Dan bent u BTW-ondernemer en kunt u BTW terugvragen. In een bericht van 7 november jl. heeft het ministerie van Financiën daarover meer duidelijkheid gegeven.

Voor energie moet worden betaald. Het gaat daarbij om kosten van productie, vervoer en belastingen. Hierna een korte uitleg van uw energierekening en de belastingtarieven voor 2014.

Hoe is de prijs van energie opgebouwd?

Productie

Allereerst dient u te betalen voor de productie van energie (ook wel levering genoemd). Sinds 2004 kun u zelf bepalen welke maatschappij aan u energie levert. Enkele voorbeelden van zulke maatschappijen: Nuon, Essent, Oxxio, Greenchoice en Eneco.

U betaalt per eenheid energieverbruik aan de producent. Voor gas is die eenheid: kubieke meter (m3). Voor elektriciteit: kilowattuur (kWh). Met andere woorden, voor elke kubieke meter gas en voor elk kWh elektriciteit dat wordt verbruikt, moet u een bepaald bedrag betalen.

Eerder berichtten wij u over het duurzaam programma Buurkracht Staatsliedenbuurt dat helpt bij energie besparen of opwekken. Een laatste stand van zaken.

Stand van zaken eind 2013

Sinds de buurtbijeenkomst op 25 november jl. zijn weer de nodige stappen gezet. In het vorige artikel schreven wij over de zogenaamde slimme meter, waarmee het energieverbruik beter in beeld wordt gebracht. Bij een aantal bewoners van de Staatsliedenbuurt is de slimme meter inmiddels geïnstalleerd. De rest volgt binnenkort.

Duurzaam programma Buurkracht helpt bij energie besparen of opwekken

De Energiecoöperatie Oss (i.o.) werkt samen met Enexis om in de Osse staatsliedenbuurt energie te besparen en hernieuwbare energie op te wekken. Het project draagt de naam “Buurkracht”.eerste-buurkracht-buurt

De Energiecoöperatie Oss zet zich in voor het duurzamer maken van de gemeente Oss. De Energiecoöperatie Oss is daarom samen met Enexis in de Osse staatsliedenbuurt (Ruwaard) het programma Buurkracht gestart. De staatsliedenbuurt is daarmee de eerste Buurkrachtbuurt in Nederland.

Inschrijven Nieuwsbrief