Energiecoöperatie Oss               Samen maken wij onze omgeving energieneutraal!

underline

Een energierekening van nul euro, wie wil dat niet? Het RTL4-programma Ons Huis Verdient Het, onderdeel van de gelijknamige campagne, spoort Nederlandse huishoudens aan energie te besparen. En laat daarbij inspirerende voorbeelden zien van buurten die op de goede weg zijn. Op 30 november besteedt het programma aandacht aan de Ruwaard-Staatsliedenbuurt in Oss, waar bewoners samen aan de slag zijn met energiebesparende maatregelen.

f-hendriks-BD-13-11De Heer F. Hendriks geeft in zijn ingezonden artikel van 13 november 2014 onder meer aan dat het rendement van zijn zonnepanelen tegenvalt. Klik op artikel om beter te lezen.

Wij, als Energiecoöperatie Oss, willen hierop ingaan omdat wij het  betreurenswaardig vinden dat mensen die in deze schone energie investeren niet krijgen wat ze  voor ogen hadden. Te meer omdat de meeste zonnepanelen de laatste 2 jaar meer hebben opgebracht dan dat er wordt voorgerekend, is het opmerkelijk dat  dat hier niet het geval is. Er kunnen verschillende oorzaken zijn, bijvoorbeeld schaduw van objecten in de buurt of op het dak. Ook kan een paneel wellicht minder goed functioneren, waardoor het systeem in totaal minder stroom levert. Als u in een omgeving woont waar zand of andere vervuiling aanwezig is, kan schoonmaken met regenwater (kalkvrij),  zeer zeker positief bijdragen aan de opbrengst.

Wij zouden in ieder geval de installateur vragen of hij een meting wil doen om na te lopen of alles nog goed functioneert. Als het een goede installateur is kan hij vanuit zijn ervaring en zijn persoonlijke vermoedens aangeven waarvan hij acht dat het verschil in het verwachte rendement zou kunnen zitten. Uiteraard staan wij als Energiecoöperatie Oss u graag te woord wanneer na deze reactie er nieuwe vragen bij u opkomen.

Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? Maak dan via de website van de Energiecoöperatie Oss gebruik van de Zonnescan Brabant, een initiatief van de provincie Noord-Brabant.  

Ga naar Zonnescanbrabant.nl en zoek op de digitale kaart uw adres op. Vervolgens krijgt u informatie over de hoeveelheid energie die zonnepanelen op uw dak kunnen opwekken, de kosten van zonnepanelen en hoeveel geld u kunt besparen op de energierekening.zonnescanbrabant

Zonnepanelen op het dak zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Direct na plaatsing merkt u een maandelijkse besparing op uw energierekening. De hoogte van dit bedrag hangt af van de ligging van het dak.

Hoe werkt de Zonnescan?
Om wateroverlast en overstromingen te voorkomen is de hoogte van de provincie nauwkeurig in kaart gebracht met lasermetingen uit vliegtuigen. Deze gegevens worden nu voor de Zonnescan gebruikt om de helling en richting van de Brabantse daken te bepalen en de schaduw van gebouwen en bomen te modelleren. Zo maakt de Zonnescan een inschatting over hoeveel zonnepanelen op een dak passen en hoeveel elektriciteit deze kunnen opwekken. Inwoners krijgen snel een indicatie of zonnepanelen interessant voor hen zijn.

Uitnodiging workshop: 'Energiecoöperatie Oss helpt u naar een lagere energierekening'

Wanneer:            zaterdag 25 oktober 2014, 13.00 tot 16.00, gratis entree

Locatie:               Sociëteit Krinkelhoek, Oijenseweg 3, Oss

Zoals jullie weten zijn er meerdere werkgroepen van vrijwilligers actief binnen de Energiecoöperatie Oss, waaronder de werkgroep Reductie. Deze werkgroep zet zich in voor het verminderen van het energieverbruik. De werkgroep wil voor jullie graag een inspirerende workshop organiseren.

Tijdens deze workshop krijgen jullie mogelijkheden aangereikt om energie te besparen in gebouwen, via apparaten en worden instrumenten aangereikt om het verbruik inzichtelijk te maken.

6 oktober 2014 is onze eerste Algemene Ledenvergadering geweest. Een vergadering waarbij veel van onze leden aanwezig waren, wat wij waarderen!

Helaas was de reden voor het oproepen van de vergadering een bestuursconflict. Het voltallige bestuur is 6 oktober ontslagen en de eerder aan jullie voorgestelde bestuurskandidaten zijn benoemd tot het nieuwe bestuur.

De verdeling is als volgt: Mundel van Wezenbeek neemt de rol van voorzitter op zich, Wil Panneman die van secretaris, Miranda van de Brand blijft penningmeester en Eric Schuijers en Jaap Kouwenberg zijn algemene bestuursleden.

Jullie kunnen de notulen van de vergadering nalezen op onze website. De presentaties kunnen jullie er nog nalezen en de foto’s kun je ook nog inzien. Zie download knoppen onder aan dit artikel.

De werkgroep Reductie heeft alle leden uitgenodigd voor een workshop over energiebesparing, zaterdagmiddag 25 oktober. We hopen jullie hier allemaal te zien! Vooraf kunnen jullie alvast de smoezen doorlezen, zie zij hebben opgesteld om niet tot energiebesparing over te gaan.
We hopen jullie allemaal opnieuw te zien op zaterdag 25 oktober!

Foto's klik hier

Inschrijven Nieuwsbrief