Energiecoöperatie Oss               Samen maken wij onze omgeving energieneutraal!

underline

Underline1

U bevindt zich hier: HomeNieuwsParticipatie Windpark Elzenburg - de Geer

Participatie Windpark Elzenburg - de Geer

ParticpatieWind

 Ga direct naar voor-intekenlijst

Voor-intekenen voor deelname in Windpark Elzenburg – De Geer is gestart !

Energiecoöperatie Oss wil twee windmolens exploiteren in het geplande windpark Elzenburg – de Geer. Een plan hiervoor is eerder aangeboden aan de gemeente Oss. (Zie dit artikel met meer informatie en een link naar het volledige plan.)  Onder voorbehoud dat we hiermee aan de slag mogen gaan van de raad kunt u nu al intekenen op een aandeel in dit windpark.

Duurzaamheidsfonds en participatie door bewoners

Het bijzondere in het plan is het een maximale bijdrage levert aan een op te richten Duurzaamheidsfonds. De besteding van dit fonds komt volledig ten goede aan instellingen en burgers in de gemeente Oss. Naar schatting is de jaarlijkse injectie in dit fonds 2 ton, dit bedrag is zo hoog omdat ECO zelf afziet van enige winst uit het project.

Een ander belangrijk onderdeel in het plan is de financiering van de molens door directe omwonenden en andere inwoners. Zij kunnen financieel investeren en profiteren van een mooi rendement op hun spaargeld. ECO mikt met deze participaties op een aandeel van minimaal 15% in de totale kosten: 1,5 miljoen euro.

Participeren. Hoe?

Het gaat in de vorm van obligaties, de looptijd is 15 jaar en de jaarlijkse renteopbrengst is 4%.
U kunt op de interesselijst hieronder nu al voor-intekenen. Op de lijst kunt u aangeven voor welk bedrag u zou willen investeren. Dit in veelvouden van 250 euro.
Tevens geeft u aan dat u interesse hebt in nieuwe informatie over het project, u ontvang deze dan automatisch zodra deze er is.

Waarom zou ik nú al voor-intekenen?

In de eerste plaats reserveert u een deel van de participatieruimte. Met een mooie opbrengst. Bij een eventuele overtekening bent u alvast zeker van deelname. *) Want als er bijv. 750 mensen voor een gemiddeld bedrag van 2.000 euro mee zouden doen dan zijn we er al!
Voor-inschrijving geeft recht op deelname bij realisatie van het project. Het is nog geen verplichting ook daadwerkelijk geld in te moeten leggen.
De eerste inschrijvingen zijn al ontvangen de presentatie van het plan op 10 oktober en de Algemene Ledenvergadering van 21 november jl.

Minstens zo belangrijk is dat u door voor-inschrijving kunt laten zien dat er wel degelijk draagvlak voor participatie in deze vorm van duurzame energieopwekking bestaat. Zo’n demonstratie van draagvlak is een krachtig signaal naar de Osse politiek. Die heeft de komende weken de gelegenheid een besluit te nemen waarmee ECO verder kan met de plannen.

Dus onze oproep is: ga naar de intekenlijst en laat zien dat u de inkomsten van de molens in Oss wilt houden !!!

Alles op een rijtje voor voor-inschrijving voor participatie in ECO-windpark Elzenburg - De Geer

  • Voor-inschrijving geeft recht op deelname bij realisatie van het windpark
  • Voor-inschrijving verplicht nog niet tot deelname
  • Voor-inschrijving kan in veelvouden van 250 euro.
  • Participaties zijn in de vorm van obligaties met een looptijd van 15 jaar
    en een rentepercentage van 4%
  • Na voor-inschrijving ontvangt u een email om uw inschrijving te bevestigen.
  • Na voor-inschrijving bevestiging ontvangt u informatie over voortgang van het project (per e-mail)
  • De 'tussenstand' van het aantal en bedrag van voor-inschrijving wordt periodiek, en niet direct aangepast op onze website. U ziet dit dus niet direct terug.

*) Mits niet overtekend, voorrang in volgorde van inschrijving en voor inwoners van de gemeente Oss

ParticpatieWind 

Voor-intekenlijst