Energiecoöperatie Oss               Samen maken wij onze omgeving energieneutraal!

underline

Eerder plaatsten wij artikelen over het terugvragen van BTW door particulieren die  zonnepanelen plaatsen. Naar aanleiding van een reactie van een van onze lezers nog enkele opmerkingen daarover.

Tijdig aanmelden

De Belastingdienst vindt dat recht op teruggave alleen bestaat indien u zich tijdig als BTW-ondernemer heeft aangemeld bij de Belastingdienst. Daarvan is sprake als u dat heeft gedaan binnen één maand na afloop van het kwartaal waarin het recht op teruggave van BTW is ontstaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor zonnepanelen die op of na 20 juni 2013 zijn geplaatst. In dat geval kunt u zich alsnog aanmelden en de BTW terugvragen. Dat staat in een brief van het ministerie van Financiën van 7 november 2013.

20 juni 2013

20 juni 2013 is niet zomaar gekozen. Op die datum besliste het Europese Hof van Justitie: particulieren die met zonnepanelen stroom opwekken en die stroom aan het landelijke elektriciteitsnet leveren, zijn BTW-ondernemer. Als BTW-ondernemer kunnen zij de BTW op hun zonnepanelen en de installatie daarvan terugvragen.

Voorlopig geen terugwerkende kracht

Het ministerie van Financiën heeft in de brief van 7 november 2013 aangegeven hoe met de hiervoor genoemde jurisprudentie – ook bekend als: de zaak Fuchs - om te gaan. In die brief stelt het ministerie: aan jurisprudentie kan géén terugwerkende kracht worden verleend. Voor zonnepanelen die voor 20 juni 2013 zijn aangeschaft geldt geen uitzondering. In dat geval moet de aanmelding als BTW-ondernemer én het verzoek om teruggave van BTW tijdig zijn gedaan. Ter verduidelijking wordt in de brief het volgende voorbeeld van niet tijdige aanmelding gegeven. Particulieren die voor 1 april 2013 zonnepanelen hebben aangeschaft maar zich niet voor 1 augustus 2013 als BTW-ondernemer hebben aangemeld, hebben geen recht op teruggave van BTW.

Ervaring lezer

In reactie op onze artikelen liet één van onze lezers ons het volgende weten. Op 7 mei 2013 schafte hij zonnepanelen aan. In augustus van dat jaar meldde hij zich bij de Belastingdienst aan als BTW-ondernemer. In het vierde kwartaal 2013 werd BTW-aangifte gedaan. Over de aan het elektriciteitsnet geleverde zonnestroom berekende onze lezer € 40 BTW (forfait genoemd in de brief van het ministerie van Financiën van 7 november jl.). De BTW over de zonnepanelen en de installatie daarvan vroeg en kreeg hij terug.

Reactie

Gelet op de brief van het ministerie van Financiën had onze lezer zich dus voor 1 augustus 2013 als BTW-ondernemer moeten aanmelden om recht te hebben op teruggave van BTW. Immers de zonnepanelen zijn in mei dus vóór 20 juni 2013 aangeschaft. Mei valt in het tweede kwartaal. Dus volgens het ministerie (en de Belastingdienst) had onze lezer binnen één maand na afloop van het tweede kwartaal (d.w.z. vóór 1 augustus 2013) zich als BTW-ondernemer moeten aanmelden. Althans om recht te hebben op teruggave van BTW. Ondanks de volgens het ministerie te late aanmelding heeft hij de BTW op zijn zonnepanelen en de installatie daarvan teruggekregen. Mogelijk heeft hier een rol gespeeld dat zijn aanmelding als BTW-ondernemer voor 7 november 2013 heeft plaatsgevonden. Dus vóór de datum waarin het ministerie van Financiën in een brief meer duidelijkheid gaf.

Het is de vraag of het standpunt van het ministerie van Financiën (en de Belastingdienst) juist is. Wij schreven eerder: hierover is het laatste woord nog niet gezegd. In de praktijk wordt daarom ook in gevallen als die van onze lezer geprobeerd de BTW op zonnepanelen en de installatie daarvan terug te krijgen. Niet altijd zonder succes, zo laat onze lezer zien.

Jaaropgave BTW de oplossing?

Maar wat als wordt verzocht om een jaaraangifte BTW? Indien aan de voorwaarden van een jaaraangifte BTW wordt voldaan, moet aangifte worden gedaan voor 1 april van het volgende jaar. Een jaaraangifte BTW over heel 2013 moet dus voor 1 april 2014 zijn ingediend. De vraag is of op die manier de BTW op voor 20 juni 2013 (maar wel in 2013) aangeschafte zonnepanelen en de installatie daarvan kan worden teruggevraagd. Wellicht het proberen waard.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan gerust, vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 – 26373669 of via contact formulier.

Inschrijven Nieuwsbrief