Energiecoöperatie Oss               Samen maken wij onze omgeving energieneutraal!

underline

Heeft u als particulier zonnepanelen laten plaatsen? Levert u daarmee opgewekte energie terug aan het landelijkzonnepanelen op dakdake elektriciteitsnet? Dan bent u BTW-ondernemer en kunt u BTW terugvragen. In een bericht van 7 november jl. heeft het ministerie van Financiën daarover meer duidelijkheid gegeven.

Uw voordeel

Over zonnepanelen die u aanschaft, betaalt u 21% BTW. Over de arbeidskosten die met het plaatsen van de zonnepanelen verband houden, wordt momenteel 6% BTW berekend. Kunt u die BTW terugvragen dan realiseert u een aanzienlijk voordeel.

BTW-ondernemer

Alleen BTW-ondernemers kunnen de BTW op hun zonnepanelen en de arbeidskosten terugvragen. De Belastingdienst merkt u aan als BTW-ondernemer indien u regelmatig en tegen vergoeding stroom (opgewekt met uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf levert. In de praktijk wordt doorgaans de zogenaamde “saldering” toegepast. Saldering houdt in: de door u aan het elektriciteitsnet teruggeleverde (zonne)energie wordt verrekend met de stroom die het energiebedrijf aan u levert. Die verrekening vormt een vergoeding voor de door u geleverde stroom.

Melden als BTW-ondernemer / kleine-ondernemersregeling

Een BTW-ondernemer dient zich als zodanig bij de Belastingdienst te melden. Daarop bestaat een uitzondering. Bedraagt per kalenderjaar het bedrag aan af te dragen BTW € 1.345 of minder dan hoeft u zich niet als BTW-ondernemer aan te melden (de kleine-ondernemersregeling). Dat hoeft u dan niet maar het mag wel.

Tijdig melden / aanschaf op of na 20 juni 2013

De Belastingdienst vindt dat alleen recht op teruggave van BTW bestaat indien u zich tijdig als BTW-ondernemer heeft gemeld bij de Belastingdienst. Daarvan is sprake als u dat heeft gedaan binnen één maand na afloop van het kwartaal waarin het recht op teruggave van BTW is ontstaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor zonnepanelen die op of na 20 juni 2013 zijn geplaatst. In dat geval kunt u zich alsnog melden en de BTW terugvragen. Het beste is dat zo snel mogelijk te doen.

(Huwelijks)goederengemeenschap

De zonnepanelen kunnen behoren tot een (huwelijks)goederengemeenschap. In dat geval zijn er twee eigenaren. Die zijn beide BTW-ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen. Echter, alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld, hoeft zich bij de Belastingdienst als BTW-ondernemer aan te melden.

Welk deel van de BTW op de zonnepanelen krijgt u terug?

Welk deel van de BTW op uw zonnepanelen kan worden teruggevraagd, hangt af van de soort zonnepanelen die is aangeschaft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen geïntegreerde zonnepanelen (naast het leveren van energie, hebben die de functie van dakbedekking) en niet-geïntegreerde zonnepanelen (dienen alleen om stroom op te wekken).

In veruit de meeste gevallen gaat het om niet-geïntegreerde zonnepanelen. Hierna wordt daarom alleen daar verder op ingegaan. Voor vragen over geïntegreerde zonnepanelen kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen die dan individueel behandelen.

Niet-geïntegreerde zonnepanelen: BTW-teruggave

In principe kunt u alle BTW op niet-geïntegreerde zonnepanelen verrekenen met de BTW die u moet berekenen over de (zonne)stroom die u teruglevert op het elektriciteitsnet. Die saldering zal vaak leiden tot een BTW-teruggave.

In de praktijk zal dat salderen moeilijk zijn. Daarvoor moet u namelijk weten hoeveel stroom u in een bepaalde periode teruglevert en hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Vervolgens zou u BTW in rekening moeten brengen aan uw energiebedrijf. In de praktijk is dat meestal niet vast te stellen. Mede in afwachting van ontwikkelingen in Europees verband, mag u daarom voorlopig forfaitaire bedragen hanteren als het gaat om de BTW die u moet berekenen over de stroom die u teruglevert aan het elektriciteitsnet. De hoogte van het forfaitaire bedrag dat u kunt hanteren, is afhankelijk van de hoeveelheid stroom die met uw zonnepanelen kan worden opgewekt (het opwekvermogen).

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar Forfait
     0  - 1000 €   20
1001 -  2000 €   40
2001 -  3000 €   60
3001 -  4000 €   80
4001 -  5000 € 100

Let op: maakt u gebruik van deze forfaits dan mag u geen BTW in rekening brengen aan uw energiebedrijf.

Voorbeeld
Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft u een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, u kunt daarom het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 kWh.

Verschuldigde BTW (forfait) €   60
Voorbelasting € 800
Terug te ontvangen BTW € 740

Wat moet ik doen voor de volgende jaren?

Indien u per jaar € 1.345 of minder aan BTW hoeft af te dragen komt u in aanmerking voor de kleine-ondernemersregeling (KOR). Dat zal doorgaans het geval zijn als zonnepaneleneigenaar. Verzoekt u om toepassing van de KOR dan hoeft u per saldo geen BTW te betalen. Ook hoeft u dan geen BTW-aangifte meer te doen. Daar staat tegenover dat u geen recht meer heeft op aftrek van aan u in rekening gebrachte BTW. Evenmin mag u nog aan anderen BTW in rekening brengen.

Toepassing van de KOR heeft géén gevolgen voor een eventuele teruggave van BTW die is verleend over een periode die ligt vóór de ingangsdatum van de KOR. Als u bijvoorbeeld over het vierde kwartaal van 2013 via een aangifte verzoekt om teruggave van BTW (aanschaf / installatie zonnepanelen) dan kunt u gelijktijdig een verzoek indienen voor toepassing van de KOR met ingang van 1 januari 2014. Zoals gezegd, die ontheffing heeft geen gevolgen voor het verzoek om teruggave van BTW over het 4e kwartaal 2013.

Particulieren die op of na 20 juni 2013 zonnepanelen hebben aangeschaft, kunnen dus meestal met één BTW-aangifte een aanzienlijk bedrag aan betaalde BTW terugkrijgen. De administratieve last (doen van BTW-aangifte) die daarmee samenhangt kan feitelijk direct wordt afgeschud.

Let op: bent u al BTW-ondernemer dan geldt het voorgaande niet zonder meer. Door het plaatsen van zonnepanelen zou u boven de hiervoor genoemde KOR-grens (€ 1.345) kunnen uitkomen waardoor u niet langer van de KOR gebruik kunt maken. In het jaar waarin u de zonnepanelen aanschaft, kan ook het omgekeerde het geval zijn.

BTW-aangifte 4e kwartaal 2013

Januari is de maand waarin BTW-ondernemers hun BTW-aangifte moeten indienen over december 2013 (grotere ondernemers die per maand aangifte moeten doen) of over het 4e kwartaal 2013 (kleinere ondernemers die per kwartaal aangifte moeten doen). Deze maand is dus een geschikte maand om eens stil te staan bij het voorgaande.

Voorlopig geen terugwerkende kracht

Het ministerie van Financiën heeft laten weten dat een verzoek om teruggave van BTW op zonnepanelen tijdig moet zijn gedaan. Als voorbeeld wordt genoemd: particulieren die voor 1 april 2013 zonnepanelen hebben aangeschaft maar zich niet voor 1 augustus 2013 als BTW-ondernemer hebben aangemeld bij de Belastingdienst. Zij kunnen geen teruggave van BTW vragen. Dit omdat aan nieuwe rechtspraak (de zaak Fuchs) geen terugwerkende kracht wordt verleend. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd. Mocht daarover aanvullende informatie komen dan laten wij u dat weten.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan gerust, vrijblijvend contact met ons op.

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-26373669 of via contact formulier

Inschrijven Nieuwsbrief