Energiecoöperatie Oss               Samen maken wij onze omgeving energieneutraal!

underline

Voor energie moet worden betaald. Het gaat daarbij om kosten van productie, vervoer en belastingen. Hierna een korte uitleg van uw energierekening en de belastingtarieven voor 2014.

Hoe is de prijs van energie opgebouwd?

Productie

Allereerst dient u te betalen voor de productie van energie (ook wel levering genoemd). Sinds 2004 kun u zelf bepalen welke maatschappij aan u energie levert. Enkele voorbeelden van zulke maatschappijen: Nuon, Essent, Oxxio, Greenchoice en Eneco.

U betaalt per eenheid energieverbruik aan de producent. Voor gas is die eenheid: kubieke meter (m3). Voor elektriciteit: kilowattuur (kWh). Met andere woorden, voor elke kubieke meter gas en voor elk kWh elektriciteit dat wordt verbruikt, moet u een bepaald bedrag betalen.

Doorgaans betaalt u per maand ook een vast bedrag (vast recht) aan de producent. Bijvoorbeeld voor administratiekosten.

Voor gas komt er nog een toeslag (gasregiotoeslag) bij. Deze toeslag is hoger naarmate men verder weg woont van Groningen, het gebied waar het meeste gas wordt gewonnen. Die toeslag wordt per kubieke meter gasverbruik berekend.

Vervoer

Voor het vervoer van gas en elektriciteit naar de eindverbruiker moet ook worden betaald. Voor wat betreft het vervoer bestaat geen vrije keuze. Het hoofdnetwerk voor elektriciteit (hoogspanninsmasten e.d.) wordt beheerd door Tennet. Voor gas ((hogedruk gasnetwerk) is dat Gasunie. Vanuit die hoofdnetwerken vervoeren regionale netwerkbeheerders de elektriciteit en het gas naar de eindgebruikers. De Nederlandse wetgeving staat maar één regionale netwerkbeheerder per gebied toe. Voor Oss is dat Enexis.

Per jaar betaalt u een vast bedrag voor het gebruik van de netwerken, het onderhoud daarvan en een huurbedrag voor de meters in uw woning of (bedrijfs)pand. De hoogte van dat vaste bedrag is afhankelijk van de capaciteit van de aansluiting en wordt jaarlijks vastgesteld.

Belastingen

De Nederlandse overheid heft drie belastingen over het energieverbruik.

Energiebelasting wordt geheven over het verbruik (m.a.w. over het aantal kWh en m3).

Sinds 1 januari 2013 wordt ook een Opslag Duurzame Energie (ODE) geheven. Ook deze heffing wordt per verbruikt kWh (elektriciteit) en m3 (gas) geheven. De ODE is ingevoerd om investeringen in duurzame energie te stimuleren. Er worden o.m. subsidies mee bekostigd.

Over het totaal wordt 21% BTW geheven.

Naast belastingheffing is er ook een belastingvermindering (heffingskorting) in de vorm van een vermindering van de energiebelasting op elektriciteit. Een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting dat jaarlijks wordt vastgesteld.

De opstelling van de energienota’s verschilt per maatschappij. Dat kan verwarrend zijn. Vooral als men de aanbiedingen van diverse energieleveranciers met elkaar wil vergelijken.

Belastingtarieven / heffingskorting 2014

Energiebelasting

De tarieven van de energiebelasting zijn voor 2014 verhoogd. Er is een indexatiefactor toegepast van 1,7%. Het vaste energiebelastingtarief voor aardgas dat via een CNG-vulstation wordt geleverd, is niet geïndexeerd. Dat vaste tarief wordt de komende twee jaar, elk jaar verhoogd met 3 eurocent per kubieke meter aardgas.

Hieronder staan de energiebelastingtarieven 2014 (en 2013) vermeld. Voor aardgas zijn die tarieven per kubieke meter (m3) en voor elektriciteit per kilowattuur (kWh).

Aardgas (kubieke meter)    2014 2013
0 – 170.000 €  0,1894 €  0,1862
170.000 – 1 mln. 0,0446 0,0439
1 mln. – 10 mln. 0,0163 0,0160
boven 10 mln. 0,0117 0,0115
t.b.v. CNG-vulstation 0,1280 0,0959

CNG-vulstation = een rechtstreeks op het distributienet van aardgas aangesloten inrichting waar uitsluitend aardgas wordt samengeperst tot CNG dat wordt afgeleverd aan motorrijtuigen.

Elektriciteit (kWh) 2014 2013
0 – 10.000 €  0,1185 €  0,1165
10.000 – 50.000 0,0431 0,0424
50.000 – 10 mln. 0,0115 0,0113
boven 10 mln. niet zakelijk 0,0010 0,0010
boven 10 mln. zakelijk 0,0005 0,0005

Op de energiebelasting op elektriciteit (berekend volgens bovenstaande tarieven) wordt per verbruiksperiode van 12 maanden een belastingvermindering toegepast:
1.    per elektriciteitsaansluiting met verblijfsvergunning (bijv. een aansluiting in een eengezinswoning)  € 318,62;
2.    per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsvergunning € 119,62.

Opslag duurzame energie

Naast de energiebelasting wordt sinds 1 januari 2013 een opslag duurzame energie (ODE) geheven. Deze bedraagt voor aardgas per kubieke meter en voor elektriciteit per kilowattuur (kWh):

Aardgas (kubieke meter)    2014 2013
0 – 170.000 €     0,0046 €     0,0023
170.000 – 1 mln. 0,0017 0,0009
1 mln. – 10 mln. 0,0005 0,0003
boven 10 mln. 0,0004 0,0002
Elektriciteit (kWh) 2014 2013
0 – 10.000 €     0,0023 €     0,0011
10.000 – 50.000 0,0027 0,0014
50.000 – 10 mln. 0,0007 0,0004
boven 10 mln. niet zakelijk 0,000034 0,000017
boven 10 mln. zakelijk 0,000034 0,000017

Bron: Ministerie van Financiën

Inschrijven Nieuwsbrief