Energiecoöperatie Oss               Samen maken wij onze omgeving energieneutraal!

underline

Eerder berichtten wij u over het duurzaam programma Buurkracht Staatsliedenbuurt dat helpt bij energie besparen of opwekken. Een laatste stand van zaken.

Stand van zaken eind 2013

Sinds de buurtbijeenkomst op 25 november jl. zijn weer de nodige stappen gezet. In het vorige artikel schreven wij over de zogenaamde slimme meter, waarmee het energieverbruik beter in beeld wordt gebracht. Bij een aantal bewoners van de Staatsliedenbuurt is de slimme meter inmiddels geïnstalleerd. De rest volgt binnenkort.

Van de ruim 90 belangstellende die de buurtbijeenkomst bezochten, zijn er al 28 de kar mee gaan trekken. Zij nemen o.m. deel aan diverse werkgroepen die over isolatie, zonne-energie, verwarmingsketels en glas nadenken. Buurtbewoners die nog willen aanhaken worden uitgenodigd om dit alsnog geheel vrijblijvend te doen.

Verdere uitrol

De Energiecoöperatie Oss spant zich in ook in andere buurten in de gemeente Oss Buurkrachtprojecten van de grond te krijgen. Wie daar in zijn buurt het initiatief toe wil nemen nodigen wij graag uit contact met ons op te nemen.

Kijk ook op http://www.buurkracht.nl/buurten/oss voor meer informatie

Inschrijven Nieuwsbrief