Energiecoöperatie Oss               Samen maken wij onze omgeving energieneutraal!

underline

Underline1

U bevindt zich hier: Home

Participatie Windpark Elzenburg - de Geer

ParticpatieWind

 Ga direct naar voor-intekenlijst

Voor-intekenen voor deelname in Windpark Elzenburg – De Geer is gestart !

Energiecoöperatie Oss wil twee windmolens exploiteren in het geplande windpark Elzenburg – de Geer. Een plan hiervoor is eerder aangeboden aan de gemeente Oss. (Zie dit artikel met meer informatie en een link naar het volledige plan.)  Onder voorbehoud dat we hiermee aan de slag mogen gaan van de raad kunt u nu al intekenen op een aandeel in dit windpark.

Duurzaamheidsfonds en participatie door bewoners

Het bijzondere in het plan is het een maximale bijdrage levert aan een op te richten Duurzaamheidsfonds. De besteding van dit fonds komt volledig ten goede aan instellingen en burgers in de gemeente Oss. Naar schatting is de jaarlijkse injectie in dit fonds 2 ton, dit bedrag is zo hoog omdat ECO zelf afziet van enige winst uit het project.

Lees meer: Participatie Windpark Elzenburg - de Geer

Verslag ALV 21 november 2017

Het veslag van de de Algemene Vergadering 2017, het jaar verslag van de secretaris en de gehouden presentatie zijn in één bestand verzameld en kan hieronder worden gedownload.

ECO presenteert plan Windpark Elzenburg - de Geer

Op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober), presenteerde Energiecoöperatie Oss (ECO) het plan voor haar deelname in het windpark ten noorden van de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer.
In Dome-X aan de Kanaalstraat kwamen geïnteresseerden bijeen om kennis te nemen van het ontwikkelingsmodel en de daarop gegeven toelichting.

ECO beoogt in 2020 twee winturbines in exploitatie te nemen. De opbrengst ervan is goed het elektriciteitsverbruik van 8.000 huishoudens. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage gegeven aan de energietransitie-doelen van de gemeente Oss. Deze zijn: het energieneutraal maken van de gemeente in 2050 en een plaats in de top 3 van Brabants meest duurzame gemeenten.

Volgens het plan kunnen inwoners van de gemeente Oss participaties (obligatieleningen) nemen in het windpark. Ze ontvangen hiervoor een vast dividend (4%). Een ander belangrijk onderdeel is dat de winst wordt gestort in een op te richten Duurzaamheidsfonds.  Dit fonds wordt bestuurd door vertegenwoordigers van diverse geledingen uit de bevolking. Met bijdragen uit het fonds worden initiatieven ondersteund die bijdragen aan een verdere verduurzaming van de samenleving in de gemeente. Te denken is aan: energie-educatie; uitbreiding van zonnestroom-installaties op dorpshuizen of scholen; energie-ondersteuning voor financiële minima.

Het plan is vorige week aangeboden aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente, op 14 december volgt behandeling in de gemeenteraad.

Pagina 2 van 2