Energiecoöperatie Oss               Samen maken wij onze omgeving energieneutraal!

underline

Underline1

U bevindt zich hier: Home

Gefeliciteerd Raadsleden

Energiecoöperatie Oss feliciteert de nieuwgekozen raadsleden en wenst het nieuwe gemeentebestuur succes bij het vaststellen van ambitieuze duurzaamheidsdoelen. ECO denkt en doet graag mee in de groene plannen van de gemeente.

ECO en Carnaval

In de Groot Stedelijk optocht van 11 februari 2018 (Carnavalszondag) liepen ook vrijwilligers an de Energiecoöperatie Oss mee. Er werd rond 'getoerd' met twee windmolens. De wieken in de kleuren van het Ossekoppenrijk, blauw en geel. Natuurlijk om aandacht te vragen voor de plannen van de ECO om de opbrengsten van 2 windmolens ten goed te laten aan een duurzaamheids fonds.

Felicitaties zijn ook op hun plaats want ze hebben de derde plaats behaald in categorie kleine loopgroepen.

IMG 0037 IMG 0039 IMG 6049-(005)

 

We gaan door met het Windpark Elzenburg – De Geer!

Nu, eind 2017, maken we de balans op ten aanzien van het windpark Elzenburg – De Geer.
Energiecoöperatie Oss wil twee van de windturbines in dit windpark realiseren en exploiteren en leverde hiervoor een ontwikkelplan aan bij de gemeente. Op 14 december besloot de gemeenteraad positief tegenover het plan te staan, het sympathiek te vinden maar ook dat het nog niet klaar was om definitief ECO de realisatie te gunnen.
 
De mogelijkheid dat er een openbare aanbesteding komt is er nog steeds. Daartoe gaat de gemeente voorbereidingen treffen. Tegelijkertijd krijgt ECO de kans met een beter onderbouwd plan te komen. Wordt dat door de gemeente als voldoende (zeker) beoordeeld dan krijgt ECO het voorkeursrecht en is openbare aanbesteding alsnog van de baan. Na 1 juli 2018 beslist de gemeenteraad definitief.
 
Bij de beoordeling van het plan wordt heel erg gekeken naar het draagvlak en de participatiebereidheid onder de Osse bevolking. Dat die er zijn hebben we gemerkt: aan de voor-inschrijving hebben al meer dan 50 mensen meegedaan voor een totaal bedrag van ruim 135.000,- euro. Uiteindelijk moeten we naar de 1,5 miljoen…..
De voorinschrijving staat nog steeds open. Wilt u ook aansluiten? Klik op de rode knop ‘Participatie Windpark…’.

infographic over windpark: tender of model ECO

Een beeld verteld meer dan duizend woorden.

Daarom hebben we als ECO een infographic gemaakt waar we de verschillen laten zien tussen het tender model en het ECO model.

Via de knop hieronder kan je hem downloaden

Participatie Windpark Elzenburg - de Geer

ParticpatieWind

 Ga direct naar voor-intekenlijst

Voor-intekenen voor deelname in Windpark Elzenburg – De Geer is gestart !

Energiecoöperatie Oss wil twee windmolens exploiteren in het geplande windpark Elzenburg – de Geer. Een plan hiervoor is eerder aangeboden aan de gemeente Oss. (Zie dit artikel met meer informatie en een link naar het volledige plan.)  Onder voorbehoud dat we hiermee aan de slag mogen gaan van de raad kunt u nu al intekenen op een aandeel in dit windpark.

Duurzaamheidsfonds en participatie door bewoners

Het bijzondere in het plan is het een maximale bijdrage levert aan een op te richten Duurzaamheidsfonds. De besteding van dit fonds komt volledig ten goede aan instellingen en burgers in de gemeente Oss. Naar schatting is de jaarlijkse injectie in dit fonds 2 ton, dit bedrag is zo hoog omdat ECO zelf afziet van enige winst uit het project.

Lees meer: Participatie Windpark Elzenburg - de Geer

Pagina 1 van 2